general

definició d'imprescindible

La paraula imprescindible és aquella que es fa servir normalment per designar les coses, fenòmens, objectes o persones que són importants en determinades circumstàncies o ocasions i que no poden ser reemplaçades per res més perquè són el centre de rellevància sense el qual no es podria portar endavant allò que s'intenta fer. Alguna cosa és imprescindible quan, justament, no se'n pot prescindir o quan no es pot evitar estar davant la seva presència ja que això significaria que alguna cosa està incompleta.

El terme imprescindible s'encarna com la negació de res prescindible. Tot el que és prescindible és allò sense el que es pot estar, tot el que es pot ometre o evitar en determinades situacions. Aleshores, per contrast, allò imprescindible és tot allò que ha d'estar sí o sí present, que no es pot ometre o negar. El terme imprescindible és en aquest sentit molt més terminant i dràstic que aquell a què s'oposa ja que significa que això a què fa referència, allò imprescindible, és molt més important que qualsevol altra cosa o element.

Normalment, el terme imprescindible es pot utilitzar en una varietat d'àmbits, espais i circumstàncies molt dissímils els uns dels altres. Això no obstant, el que es manté és sens dubte el caràcter de rellevant que se li atorga a allò del que es parla. Per exemple, pot ser imprescindible prendre determinada medicació per curar una malaltia com també pot ser imprescindible presentar determinat formulari per fer un tràmit, com també pot ser-ho necessitar pomes per fer una coca de pomes. En qualsevol cas, independentment de cada cas, s'està fent referència a la idea que aquest element és central per fer una acció, perquè un fenomen prengui lloc, perquè es generi un canvi o es mantingui allò que es vulgui mantenir .