social

definició de maca

D'acord a l'ús que se li doni al mateix, amb el terme guapa, es podran referir diverses qüestions… D'una banda, quan es vol adonar que una dona ostenta un aspecte harmoniós, agradable i bonic, és a dir, que aquesta troba estrictament complint amb els cànons convencionals de la bellesa, com ser bonic aspecte exterior, trets congruents, figura estilitzada, entre els més sortints, sutilitza la paraula maca per referir-se a ella.

Per exemple, Maria és la més maca de la classe de Filosofia, les seves llargues cames i la seva figura gairebé perfecta criden l'atenció de tothom cada cop que s'aixeca o s'ingressa al curs.

D'altra banda, quan una dona es presenta ben vestida i arreglada, amb un valent pentinat, roba i calçat fins, amb motiu d'una ocasió especial, com ara el seu aniversari, una reunió laboral, d'amics, una festa, entre d'altres, se sol fer servir l'expressió: quina maca t'has posat! per a la festa/celebració en qüestió, segons correspongui.

I l'altre dels usos també molt difós de la paraula maca i que no té res a veure amb l'anterior que refereix bellesa, elegància o bé vestir, és aquell que diu que maca és aquella dona les principals característiques de comportament i acció de la qual resulten ser la gosadia i l'atreviment.