general

definició de filtre

Independentment del context, filtre comprèn un passatge d'anàlisi en el procés cap a un resultat, utilitzant-se i apreciant-se en processos de neteja d'aigua, al camp tecnològic i de seguretat o en aspectes comunicacionals, on moltes vegades es creua amb la idea de censura.

Material o dispositiu que es fa servir per netejar d'impureses un fluid o per separar substàncies

Al material porós o al dispositiu a partir del qual es fa transitar un fluid determinat amb l'objectiu de netejar-lo d'impureses o amb la missió de separar certes substàncies que s'hi troben s'anomena filtre. Filtre per al cafè, filtre de la pileta, filtre d'oli, entre altres.

Els filtres poden ser paper, tal és el cas dels que es fan servir per preparar cafè a les màquines, de plàstic o d'acer, que són els que es fan servir majorment per colar l'arròs o els fideus. També es poden fer servir altres elements com cotó, sorra, o llana de vidre.

Un dels sinònims més populars d'aquest sentit és el de colador, un utensili de cuina super usat i que consisteix en una tela o planxa metàl·lica, amb forats molt petits i que està unida a un mànec per poder manipular-lo millor i que s'usa justament a les activitats culinàries per eliminar les partícules sòlides d'un líquid o una substància viscosa.

Un dels casos més corrents és el de la nata a la llet quan se la sotmet a cocció. Quan aquesta substància es cuina produeix aquesta substància espessa coneguda com a nata i que es formarà sobre la llet, mentrestant, amb el colador es pot separar aquesta nata del líquid, especialment per a aquelles persones que els disgusta la nata.

Procés de filtració

Al procés de separar diferents elements en relació amb un líquid a través d'un filtre que permet el pas de l'aigua però no així el dels elements sòlids, s'anomena filtració.

Aquest procediment de filtració s'utilitza correntment per netejar l'aigua, perquè arribi neta i sense impureses o sòlids contaminants als usuaris. Ara bé, aquest procés no allibera altre tipus de contaminació a l'aigua filtrada.

Broquet de les cigarretes que reté la nicotina

D'altra banda, a la filtre de les cigarretes que es troba al costat oposat de l'encesa i la funció de la qual és la retenció de la nicotina se l'anomena filtre. És a dir, la missió és filtrar les partícules del fum altament tòxiques per al fumador, moltes de les partícules són cancerígenes, per tant, és indispensable la presència del filtre; el carbó actiu és el compost que normalment contenen els filtres per poder filtrar les esmentades partícules nocives, sol aparèixer com una petita pedra negra després de la crema del filtre.

Filtre electrònic, òptic

A instàncies de la electrònica, el filtre elèctric o el filtre electrònic és un element que serveix per discriminar una determinada freqüència o gamma de freqüències provinents en un senyal elèctric que passa a través d'aquest, podent-se modificar tant la fase com l'amplitud.

A òptica, es diu filtre a la pantalla que s'interposa davant la llum per impedir així el pas de certes radiacions.

Entre els filtres òptics més comuns es compten els filtres de color, que són aquells que únicament deixen passar aquella llum que observa una determinada longitud d'ona. En diferents àmbits es fa servir aquest tipus de filtre com a ésser: en fotografia, en il·luminació, en esdeveniments científics, en informàtica, per als monitors d'ordinadors, entre d'altres. Mentrestant, els filtres que es limiten a atenuar la llum de manera uniforme a tot el rang de freqüències es coneixen com filtres de densitat neutra.

Seleccionar el millor dins un conjunt

També, en el llenguatge corrent, solem fer servir el terme filtre per referir-nos al mitjà usat per seleccionar el millor dins un conjunt determinat. “ Aquestes eleccions primàries són un filtre perquè es postulin els millors candidats a les properes eleccions.”

D'altra banda, seguint en l'ús col·loquial del llenguatge, la paraula filtre sol usar-se per referir a aquell individu que és usat per un altre perquè us seleccioni les persones que el visiten o els temes a tractar, segons la rellevància o els beneficis que reportin .

Pensem en un polític d'envergadura o un empresari important, les secretàries, fan les vegades de “filtres” dels seus caps, atenent-los el telèfon o totes aquelles consultes, persones que s'acosten per veure'ls. Quan recullen la informació que demana cada persona, fan una síntesi que li presenten al seu cap, qui decidirà finalment a qui atendre i a quin tema prestar especial interès.

Filtre informàtic

I a informàtica, també resulta comú l'ús de la paraula filtre, ja que es tracta de programes informàtics que es fan servir per processar un corrent de dades; el sistema operatiu Unix és abundant en aquest tipus de filtres.