social

definició d'intolerància

S'entén per intolerància l'acció de no suportar les expressions que s'oposen a determinats tipus de valors o ideologies i que per tant es tornen contraposades a les pròpies. Moltes vegades la intolerància es relaciona amb la por i amb el temor a allò desconegut, convertint-se tots en sentiments negatius no només en individus sinó també en conjunts socials sencers.

La tolerància és el respecte cap a les diferents creences o idees, ja siguin de caire polític, religiós o de qualsevol altra naturalesa. Lògicament, l'actitud contrària és la intolerància.

Normalment la persona intolerant considera que està en possessió de la veritat i entén que la seva opinió o creences tenen un rang superior

Com a conseqüència d'aquesta autovaloració, menysprea les inclinacions dels altres i adopta una posició combativa cap a tothom que pensa o actua de manera diferent.

La intolerància com a actitud i com a mètode de vida és sens dubte un dels elements més nocius amb què una persona o un grup social pot comptar. Això és perquè la intolerància implica necessàriament un dany als altres, dany que es fa present mitjançant violència verbal però també física i psíquica.

Davant la idea de veritat

Si hi hagués la garantia absoluta que hi ha una única veritat, no tindria sentit la discrepància d'opinions. Només en les matemàtiques i parcialment hi ha un únic criteri de veritat (no hi ha opinions diferents sobre el resultat d'una suma).

En canvi, en tota la resta hi ha visions i valoracions enfrontades. Entre elles podem esmentar l'ateisme davant de la creença en algun Déu, les concepcions polítiques o les tendències sexuals. En alguns casos, hi ha persones que malgrat la pluralitat d'opcions consideren que el seu punt de vista és l'únic veritable i, a més, adopten una actitud combativa en relació amb els que no comparteixen les creences. Quan això passa, s'està practicant la intolerància.

Cada individu té dret a viure segons les pròpies conviccions

Per evitar qualsevol forma d'intolerància cal un marc legal on sigui possible la llibertat d'expressió i el respecte a totes les creences i opinions. En aquest sentit, és totalment legítim defensar apassionadament unes idees, però si en aquesta defensa no es respecta els altres cau en la intolerància. El principal problema d'aquesta actitud vital consisteix en les conseqüències nefastes, com la violència, la guerra o l'exclusió social. Un altre dels problemes associats a aquesta qüestió es pot expressar a través d'un interrogant: cal ser tolerants davant dels intolerants?

La qüestió religiosa i la intolerància

El tribunal de la Inquisició, les Croades o la persecució dels cristians en alguns països musulmans són episodis que posen de manifest la intolerància religiosa.

Al llarg de la història, les guerres desencadenades per la religió han marcat el rumb dels esdeveniments.

A Europa s'han enfrontat catòlics i protestants en el passat, a Mèxic es va produir la Guerra Cristera a principis del segle XX i actualment el terrorisme gihadista és una amenaça per a l'estabilitat al planeta. En tots aquests episodis hi ha alguna cosa en comú: posicions d'intolerància envers les creences religioses dels altres.

Hi ha diversos i innombrables mètodes d'intolerància, molts d'ells són molt controversials i difícils de resoldre

En aquest sentit, les societats modernes presenten intoleràncies contra determinats grups socioeconòmics, intolerància cap a pensaments religiosos o culturals, cap al rol de la dona en certs àmbits, cap a diferents tipus d'eleccions sexuals, cap a individus que presenten algun tipus de discapacitat o malaltia .

En molts casos, només un treball compromès i permanent és el que pot aconseguir transformar aquesta energia negativa a favor de la societat i del subjecte. En general, els actes d'intolerància i menyspreu cap a les formes diferents d'un tenen gran arrelament en els qui els porten endavant, i és on resideix la complicació per eliminar-los una vegada que apareixen.

Una altra concepció de la paraula, quant a una perspectiva químico-biològic

D'altra banda, el terme intolerància també es pot utilitzar des d'un punt de vista químic-biològic quan es fa referència a la intolerància cap a certs medicaments, cap a certs aliments, cap a certs nutrients i fins a certs elements de l'ambient. Aquí, aquest tipus d'intolerància es pot tractar amb els medicaments o tractaments adequats d'acord amb cada necessitat.