general

definició de reflexió

El terme reflexió pot ser utilitzat de diferents maneres i amb diversos significats. Tot i això, n'hi ha dos de principals que tenen a veure un amb l'activitat de reflexionar o meditar i l'altre amb la de reflectir alguna cosa. Mentre la primera és una activitat purament mental i el tema es relaciona amb disciplines com ara la filosofia, la segona opció és un acte empíric que es dóna naturalment i que és estudiat per ciències com la física o l'òptica.

Acte típicament humà que permet a les persones meditar sobre diferents aspectes

En el sentit de reflexionar o de meditar, la reflexió és un dels actes més profunds i inicials que va fer l'ésser humà i també és aquell que li és ben propi de la seva condició humana ja que només apareix possible en aquests éssers i està associat estretament a la seva capacitat de raonament i de poder indagar sobre tot allò que l'envolta i així mateix sobre si mateix.

L'aparició de la reflexió sempre va tenir a veure amb el desenvolupament d'una consciència abstracta i molt més profunda que la que tenia la resta dels animals. L'ésser humà, en crear un llenguatge i en desenvolupar un sistema de pensament abstracte va dedicar des dels seus inicis una important part del seu temps a reflexionar i meditar sobre diferents aspectes que fessin tant a la seva vida quotidiana com a elements de més abast com el cosmos, el moment després de la mort, allò que no es coneix, etc.

La reflexió permet a l'ésser humà meditar sobre circumstàncies, fets de la vida, entre d'altres per poder treure'n conclusions precises. A partir de la reflexió les persones es formaran una realitat sobre allò que els envolta i els porta justament a reflexionar i tot seguit intentaran comprendre el més efectivament possible la relació que hi ha entre aquells fenòmens que es posen en observació. Sempre, doncs, la reflexió, proveirà coneixement sobre algun aspecte.

Participa a la presa de decisions

Però a més de permetre'ns generar realitats i concepcions del món, la reflexió ens permet fer servir els nous coneixements que anem obtenint, i una de les qüestions més rellevants, ens permet triar un camí a seguir, prendre una decisió, generar una acció que anirà de la mà de la interpretació que s'hagi fet després de la reflexió.

Ja assenyalem la filosofia com una de les disciplines que s'ha ocupat de la reflexió i tampoc no podem defugir el treball efectuat per la psicologia, la seva branca cognitiva, que va abordar el tema amb la intenció d'estudiar com les persones capten la informació sensible , després la processa, sintetitzen i memoritzen per arribat el moment fer-la servir.

Una virtut

D'altra banda, la reflexió és considerada a més una virtut avui dia, si es té en compte que l'estil de vida estressant que es porta no permet aturar-nos un moment a pensar abans d'actuar impulsivament. És a dir, l'intens esdevenir en què ens trobem immersos els individus avui fa difícil que ens puguem asseure, reflexionar sobre assumptes sensibles i després de tenir les coses clares poder prendre una decisió i triar la millor decisió. Per cas és que poder fer-ho, els qui ho fan, són reconeguts per aquesta capacitat i se l'eleva al rang de valor indiscutible.

Quan ens trobem amb persones que reflexionen constantment inevitablement sentim una admiració especial.

El que és bo i aconsellable és que tots puguem imitar-les i traslladar aquesta acció a les nostres vides. Si poguéssim reflexionar més sobre el que fem i diem segurament evitarem més d'un problema o prendre una mala decisió.

Un raig de llum es reflecteix en una superfície

La reflexió quant a terme científic té a veure amb l'acte de reflectir-se un raig de llum sobre una superfície. D'aquesta manera, la reflexió fa que el raig de llum s'absorbeixi o es rebutgi, generant així la diferent varietat de colors i imatges complexes que moltes vegades poden semblar reals però que no són res més que representacions de la realitat. La reflexió en aquest sentit també es relaciona amb altres disciplines com ara l'òptica, la informàtica i la geometria.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found