comunicació

adjectivació - definició, concepte i què és

A l'esfera de la gramàtica es parla d'adjectivació per referir-se als adjectius substantivats. D'altra banda, es fa servir la paraula adjectivació per referir-se a l'estil literari de cada escriptor en relació amb l'ús de l'adjectiu pròpiament dit a la narració.

Els adjectius substantivats

Els substantius o noms tenen gènere i número. Normalment l'adjectiu acompanya el substantiu per modificar-lo i, per altra banda, l'adjectiu i el substantiu han de concordar en gènere i número. El procés d‟adjectivació es produeix quan l‟adjectiu ocupa el lloc del substantiu.

A la pregària "L'home jove va guanyar el partit", l'adjectiu jove s'ha substantivat i actua com a nucli de l'oració en acompanyar la paraula home. A la pregària "Els blaus són els millors jugadors", la paraula blaves no s'usa com a adjectiu sinó com a substantiu.

Un adjectiu es pot transformar en substantiu si va acompanyat d'un determinant. D'altra banda, un adjectiu esdevé substantiu quan sabem a quin objecte ens referim. Així, a la pregària "m'agrada més la groga", l'adjectiu groga es refereix a alguna cosa que té aquest color i que en realitat és un substantiu.

L'adjectivació a la literatura

L'escriptor necessita recórrer a l'adjectiu per qualificar la realitat que descriu. Els adjectius qualificatius expressen qualitats i aporten un valor significat a la narració. Hi ha novel·listes que recorren a una adjectivació exuberant, mentre que altres fan servir l'adjectiu de manera precisa.

A la poesia hi ha una figura retòrica basada en l'adjectivació. Aquesta figura és l'epítet i consisteix a fer servir de manera innecessària un adjectiu. Així, la nit fosca, les aigües blaves, la blanca neu o els espinosos esbarzers serien alguns exemples il·lustratius.

L'adjectivació és considerada com una figura retòrica en si mateixa

Consisteix a incorporar diversos adjectius per acompanyar un substantiu. Així, a la pregària "l'atleta és àgil, fort, veloç i enèrgic" tots els adjectius empleats qualifiquen el substantiu. Aquest recurs retòric és especialment utilitzat en el llenguatge poètic.

En el llenguatge periodístic l'adjectivació ha de ser moderada i precisa, ja que la finalitat de la informació és explicar allò que succeeix d'una manera objectiva i per això l'adjectiu s'ha d'emprar amb moderació.

En síntesi, l‟ús correcte de l‟adjectivació enriqueix un text, mentre que l‟abús genera una distorsió del missatge.

Fotos: Fotolia - Drobot Dean / kaliantye