geografia

definició de golf

A instàncies de la geografia anomenem golf aquella porció de mar que s'interna a la terra entre dos caps.

En tant, un caporal, dins aquest mateix context, és aquella punta de la terra que penetra al mar.

Geografia: porció de l'oceà que s'interna al continent entre dos caps

D'altra banda, el terme també ens permet referir-nos a la gran extensió de mar que es troba força distant respecte de la terra i en la qual no apareixen illes.

Aleshores, el golf és una part de l'oceà d'important extensió que es troba tancada per puntes de terra, que són els caps.

Característiques i usos

Les característiques naturals dels golfs els fan ideals a instàncies de la construcció de ports i de dics, perquè oferiran abric contra les marees.

Generalment, al concepte de golf se'l sol vincular al de badia, una entrada d'oceà envoltada per terra excepte en una sola zona o part que és la que exerceix d'obertura i això és així perquè a les badies grans se les considera golfs, en canvi, a les badies més petites se les anomena fiords.

Cal destacar que a aquells golfs que depenen d'altres o mateix de badies, se'ls sol anomenar cales, cales o caletes.

Golf de Pèrsic i Golf de Mèxic, dos golfs amb història

Entre els golfs més coneguts i populars del món hi ha el Golf Pèrsic.

En la seva extensió s'inclouen les costes dels països següents: Iran, Kuwait, Iraq, Aràbia Saudita i Emirats Àrabs Units.

La popularitat d'aquest golf va provenir en els darrers anys d'un fet força desagradable, tal és el cas d'una guerra i va aportar la seva denominació fins i tot per donar nom a l'enfrontament bèl·lic en qüestió, Guerra del Golf, producte de la invasió de Iraq a Kuwait i en què també va tenir una participació destacada, gairebé protagònica, els Estats Units i altres forces aliades a Kuwait com França, Regne Unit, Argentina, Itàlia, Polònia, entre altres,, quan corria l'any 1990.

El triomf va ser per als aliats.

D'altra banda, seguint amb el repàs de golfs famosos del nostre planeta no podem defugir el Golf de Mèxic, que implica tres països, els litorals de l'illa de Cuba, dels Estats Units i de Mèxic.

Són diversos els estats tant de Mèxic com dels Estats Units que disposen de costa i sortida al golf, en el cas de Mèxic podem esmentar Yucatán, Veracruz, Tabasco i Tamaulipas, entre d'altres; en el cas dels Estats Units Florida, Texas, Alabama, Mississipí i Louisiana; ia Cuba li correspon ocupar la zona oriental del golf.

Comprèn una extensió d'un milió cinc-cents cinquanta mil quilòmetres quadrats, està subdividit en diverses badies: d'Apalache, de Campeche, d'Apalachicola, de Tampa, la Llacuna de Termes i el Golf de Guanahacabibes, i va ser explorat per primera vegada l'any 1497 , pocs anys després del descobriment d'Amèrica, per part del navegant i explorador espanyol Américo Vespucio.

Mentrestant, l'explorador i cartògraf Juan de la Cosa, va bolcar la descripció de Vespucio en una representació gràfica, que indicava el Golf i ja esmentava l'Illa de Cuba.

Va originar-se fa uns 300 milions d'anys enrere com a conseqüència del xoc de les plaques continentals i finalment per l'enfonsament del fons del mar després d'aquest succés.

Aquest golf representa la novena massa d'aigua més important i gran del planeta i que, a més, compta amb una gran diversitat d'espècies, fet que suma una gran rellevància en aquest sentit.

Persona vaga, deshonesta i amb comportaments sexuals incorrectes

D'altra banda, especialment en el llenguatge corrent de Espanya, la paraula golf s'empra amb freqüència per denominar aquella persona que es destaca per la seva vagància i deshonestedat, que no respecta les normes vigents o que pot arribar a tenir un comportament sexual que contreia les normes morals acceptades.

Quan d'un home es diu que és un golf serà per la seva tendència a enamorar i enganyar dones adinerades o de les quals pot obtenir algun rèdit econòmic concret, i per descomptat després d'enganyar-les les deixarà i es quedarà amb el botí.