social

definició de quotidià

S'entén per quotidià allò que és diari, és a dir, passa sovint i per cas és habitual.

Allò que passa diàriament i és habitual i s'oposa a allò extraordinari

Es troba estretament vinculat a tot allò que tingui a veure amb la quotidianitat o amb l'estil de vida quotidiana. Si analitzem el terme, podem dir que quotidià actua com un adjectiu qualificatiu i com a tal serveix per designar tots aquells fenòmens que es relacionen o que ocorren a la vida quotidiana, corrent, diària, de cada dia, d'una persona, així com també un grup de persones o societat.

El contrari a allò quotidià és allò extraordinari, allò fora del comú: per exemple, viure un terratrèmol, mentre que allò quotidià és per exemple anar a dormir cada nit, a treballar o estudiar cada matí, al supermercat cada setmana per a fer les compres que corresponen.

Associació amb l?estil de vida que algú porta. El que és quotidià no és igual per a tots i està compost per les activitats que es realitzen cada dia

La quotidianitat és un fenomen que té a veure amb l'estil de vida que cada persona porta al seu dia a dia i que pot ser completament diferent entre un cas i un altre però més o menys igual per a aquesta persona en particular. És a dir, una persona pot realitzar de manera quotidiana una activitat, anar al gimnàs, per exemple, mentre que per contra un altre no ho fa, mentre, per a la persona que fa exercici cada dia això és part de la seva quotidianitat mentre que per a l'altre no ho serà, i serà corrent no fer exercitació física i per cas serà extraordinari algun dia fer gimnàstica.

Així, mentre per a una persona el que és quotidià és treballar de dia i dormir de nit, per a una altra pot ser justament el contrari.

Això ens diu que el concepte de quotidià, com passa amb la majoria dels conceptes utilitzats a les ciències socials, és un concepte completament subjectiu ja que cada persona o individu estableix la seva pròpia rutina d'accions, tasques i vivències d'acord amb allò que li interessa, a allò que heu de fer oa altres esdeveniments fortuïts que de la mateixa manera poden marcar la seva quotidianitat.

Usualment, quan parlem de quotidià estem fent referència a les coses o successos que fan a la rutina de la major part de la gent que viu a les societats occidentals o occidentalitzades: dormir, despertar-se, anar a treballar, menjar, entretenir-se de diverses maneres, i tornar a casa per tornar a repetir la mateixa rutina l'endemà. Tal com es va dir abans, aquesta rutina pot presentar moltes variants en cada cas particular però sempre tendeix a repetir-se a la vida de cada persona almenys per períodes de temps més o menys llargs.

Per tant, aquest concepte es troba en estretíssima relació amb el de rutina, que refereix a aquell costum vell que es converteix en un hàbit adquirit i que porta generalment a realitzar les coses sense pensar-les.

Hi ha moltes accions quotidianes que pel sol fet de ser realitzades cada dia de manera sistemàtica acaben tornant-se en cert punt automàtiques, aleshores, no les hem de pensar, es fan gairebé en automàtic.

Per als treballadors, aixecar-se a tal o quina hora, més enllà d'usar un despertador o no, és part de la seva rutina i ho fa sense pensar-ho, igual la resta de les accions quotidianes i rutinàries que segurament seguiran a l'acte d'aixecar-se: anar al bany a rentar-se la cara, dutxar-se, preparar l'esmorzar, vestir-se, entre d'altres.

El concepte té un origen llatí i era utilitzat amb la mateixa referència que actualment ja a l'Antiga Roma

En definitius comptes, els fets quotidians són aquells normals, comuns, no extraordinaris, són aquests últims els que normalment passen a la història com a tals i no aquells associats a allò quotidià perquè finalment s'acaben convertint en costums.

No podem defugir en abordar aquest concepte la rellevància que ha ostentat i té en les arts i en la literatura al llarg de la història i en l'actualitat, atès que als artistes plàstics i als autors els ha agradat sempre mostrar i immortalitzar a través de les seves creacions el quotidià de cada època.