general

perpendicular - definició, concepte i què és

Dues rectes en un pla cartesià poden ser coincidents, paral·leles, perpendiculars o intersecants. Així, dues rectes són coincidents quan se superposen, ja que coincideixen plenament en ser tots els punts comuns. Dues rectes són paral·leles quan no tenen punts en comú, és a dir, per més que es prolonguin mai es tallaran. Dues rectes són perpendiculars quan tenen només un punt en comú i, per tant, es tallen en aquest punt de contacte.

D'altra banda, les rectes perpendiculars que s'ajunten al punt de contacte formen quatre angles rectes (angles de 90 graus). Dels angles representats en dues rectes perpendiculars n'hi ha prou amb indicar-ne un, cosa que es fa mitjançant un quadret i un punt al seu interior (d'aquesta manera s'indica que hi ha un angle recte o angle de 90 graus i que els altres tres angles també tenen la mateixa mesura). Dues rectes són intersecants quan es tallen, és a dir, tenen un sol punt en comú, però ja no es formen angles rectes al punt de contacte.

Distinció entre recta perpendicular i recta intersecant

Com es pot observar, les rectes perpendiculars són semblants a les rectes intersecants, però amb una diferència en relació amb els angles (a les rectes intersecants hi ha un angle agut i un altre que és obtús). Aquesta distinció és important, ja que de vegades el terme perpendicular es fa servir de manera inapropiada.

La perpendicularitat

Es parla de rectes perpendiculars i això implica que hi ha la perpendicularitat, un concepte propi de la geometria euclidiana o la trigonometria plana i que permet comprendre la formació d'algunes figures. Per exemple, si pensem en un triangle rectangle, estem davant d'una figura amb un angle recte perquè hi apareixen dues rectes perpendiculars, igual que passa amb el quadrat o el rectangle.

La perpendicularitat és un concepte principalment geomètric i és aplicable a tota mena de disciplines i realitats. D'aquesta manera, a nivell professional del dibuix, l'arquitectura o l'enginyeria es tracen línies perpendiculars per fer el plànol d'una casa, un traçat urbà, una carretera o un mapa de línies ferroviàries.

A la vida quotidiana, passa exactament el mateix quan fem un croquis o consultem el plànol d'una ciutat. En poques paraules, la perpendicularitat existeix a mesura que som capaços d'explicar l'espai en la seva dimensió geomètrica.

Fotos: iStock - Jelena Popic / AlbertPego

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found