comunicació

definició de focus group

Un Focus Group, tal com s'anomena en anglès, o Grup Focal, com s'anomena en l'idioma espanyol, és un tipus de tècnica destudi emprada en les ciències socials i en treballs comercials que permet conèixer i estudiar les opinions i actituds dun públic determinat.

La seva metodologia de treball consisteix en la reunió d'un grup entre sis i dotze persones, més un moderador que serà l'encarregat de fer les preguntes i dirigir la trobada. Perquè el treball del Focus Group sigui eficaç, el moderador no haurà de permetre mai que el grup s'allunyi del tema d'estudi.

Un cop plantejat el tema, el grup discutirà sobre l'assumpte en qüestió, que pot ser polític, econòmic o bé sobre el producte o servei, si és que aquest té una finalitat comercial o de publicitat.

En la interacció del grup es respondran les preguntes i en sorgiran d'altres, mentre que la condició de llibertat d'opinió és fonamental perquè tots se sentin còmodes i lliures d'expressar allò que pensen.

A instàncies del màrqueting, la del focus group, és una tècnica molt emprada ja que permet trobar desitjos i necessitats insatisfetes respecte dels productes, per exemple, qüestions vinculades a l'envasament, als gustos que s'ofereixen, en cas d'algun producte alimentari . La informació que se n'obtingui serà fonamental a l'hora de l'èxit o el fracàs d'una marca.

L'ideal és que a les sessions del focus group s'elabori un guió, el qual servirà per iniciar i tancar la discussió. Si bé és una cosa recurrent que els participants es vegin influenciats per la pressió grupal i per tant canviïn alguna posició o opinió respecte d'un tema, aquesta qüestió pot ser solucionada a través d'estratègies especials, per a les quals els moderadors hauran d'estar preparats.

Hi ha diferents maneres de sessions dels focus group, com ser: sessions de dues vies (el grup discuteix a partir de l'observació de la dinàmica d'un altre grup), sessions amb moderador dual (hi ha dos moderadors amb dues missions diferents: desenvolupament suau de la sessió i desenvolupament complet de la sessió), sessions amb moderadors enfrontats (els moderadors encarnen diferents punts de vista respecte d'un mateix tema), sessions amb participants moderadors (un participant actuarà temporalment com a moderador), sessió amb integració de client (representants del client integren el grup de manera oberta o vetllada), mini sessions (compostes per un màxim de cinc membres), sessions per teleconferència (sessions en què es fa servir la xarxa telefònica) i sessions on line (l'intercanvi es fa a través d'internet).

En el cas d'aquestes últimes, solen presentar una major quantitat d'avantatges per sobre les tradicionals, des d'estalvi de costos, passant per la possibilitat de reunir persones geogràficament distants, fins a una major desinhibició dels participants a l'hora de participar en la discussió .

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found