ciència

definició de fisiopatologia

La Fisiopatologia és una branca de la medicina que es dedica a l'estudi dels mecanismes pels quals s'originen les diferents malalties, cosa que permet explicar perquè tenen lloc els símptomes i les diverses manifestacions que l'acompanyen.

Es troba directament relacionada amb la Fisiologia que és la ciència que estudia i descriu la forma com es duen a terme els diferents processos en els éssers vius de forma normal, però a diferència d'aquesta, la fisiopatologia descriu la forma com aquests processos canvien al organisme malalt.

La fisiopatologia és de gran importància per a l'exercici de la medicina ja que permet la comprensió dels mecanismes que originen les malalties de la qual cosa es desprèn la forma específica de tractar-les, el desconeixement d'aquests mecanismes fa que els símptomes siguin tractats de forma empírica limitant-se només al control dels símptomes sense fer res per la causa que els està originant.

Història natural de la malaltia

Cada malaltia té una forma de presentar-se i evolucionar que li és pròpia, si no es fes cap intervenció o tractament i ella seguís el curs poguéssim estudiar la “història natural de la malaltia” que consta de tres fases:

Fase inicial.

Cada trastorn té una fase inicial o de començament que moltes vegades és denominada com a període de latència, aquesta abasta els primers canvis que ocorren a l'organisme des que es dóna inici als efectes adversos involucrats a l'origen de la malaltia fins al moment en què inicials les manifestacions. En general, aquesta primera etapa cursa de forma asimptomàtica, és a dir, sense que el pacient tingui símptomes o molèsties.

Fase clínica.

A continuació li segueix la fase clínica en què apareixen manifestacions pròpies de la malaltia, aquestes es poden presentar de diverses maneres com pot ser de forma contínua, per episodis o amb crisi. Aquesta fase pot durar des de pocs dies fins a molts anys, quan una malaltia persisteix per més de sis mesos passa a anomenar-se crònica, aquest tipus de malalties cursen també amb símptomes deguts no només a la malaltia de base sinó a més a més a les seves complicacions.

Fase terminal.

Aquesta fase és variable, en les patologies de curs benigne les malalties es curen i el pacient recobra la seva salut, en altres malalties pot passar una sèrie de danys que portin a la falla d'algun òrgan o sistema el que finalment portés a la mort.

Principals mecanismes que originen les malalties

Les malalties sorgeixen com a conseqüència de diferents tipus de noxes, principalment els factors o condicions genètiques que afecten directament algun procés, les infeccions, les carències nutricionals, els traumatismes, trastorns immunològics i les causes idiopàtiques que corresponen a tots aquells processos que no en tenen una causa coneguda. També és possible que algunes malalties es produeixin per error mèdic, situació que és coneguda com iatrogènia.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found