general

definició de filosofia

La Filosofia és la ciència que s'ocupa de respondre els grans interrogants que desvetllen l'home com l'origen de l'univers o l'home, el sentit de la vida, entre altres, per tal de assolir la saviesa i tot això s'aconseguirà a través de la posada en marxa d'una anàlisi coherent i racional que consistirà en el plantejament i la resposta de quanta qüestió se'ns acudeixi, per exemple, què és l'home, què el món, què puc conèixer, què puc esperar de tal cosa.

Entenent la història del terme i les ments protagonistes

En relació amb l'origen d'aquesta disciplina (i confiant en allò que Isòcrates, contemporani de Plató, va sostenir al seu moment), la filosofia va tenir el seu naixement a Egipte, encara que serien aquells grans pensadors de l'època d'or de la Grècia Antiga, com Sòcrates, Plató i Aristòtil els que més s'han destacat en els diversos debats filosòfics que se suscitaven llavors; per a ells, la raó de ser del filosofar era per la sorpresa que generaven algunes circumstàncies.

Es destaca la transcendent aportació de Sant Tomàs d'Aquino, que va buscar sistematitzar la filosofia d'Aristòtil en el marc del pensament cristià

Després, ja en temps moderns, vindrien a ampliar les bases René Descartes amb el seu dubte metòdic com a mètode resposta als grans interrogants de la humanitat i Jaspers, que en un lloc d'oposició a tots aquests, va imposar el filosofar a partir de la successió de situacions límits com pot ser la mort. I és clar, la llarga llista va seguir a través de la història amb Kant, Hegel, Marx i Wittgenstein, entre els més destacats.

Branques que es desprenen de la filosofia: metafísica, gnoseologia, ètica, lògica estètica

Aleshores, en no ocupar-se d'un únic tema, sinó de diversos, la filosofia està dividida en diverses branques que s'ocuparan especialment de donar resposta a les problemàtiques puntuals.

Així per exemple la metafísica s'ocupa exclusivament de l'ésser, els seus principis, fonaments, causes i propietats, la gnoseologia, per la seva banda, del coneixement, la seva naturalesa, abast i origen, la ètica, de la moral i l'acció humana; la estètica, de l'essència i la percepció de la bellesa i finalment la lògica que intenta donar llum sobre els raonaments correctes i els que no ho són.

A més d'aquestes branques diverses que enfoquen a la filosofia sobre diversos aspectes del saber humà, hi ha escoles filosòfiques sorgides de les diverses grans cultures de la Terra. Així, és possible assenyalar que, a més de la nostra reconeguda filosofia occidental, les civilitzacions de l'Àsia han donat lloc a grans filòsofs amb més o menys repercussió en els temps actuals de la globalització. Tant la Xina com l'Índia han aportat línies de pensament existencial. De la mateixa manera, les grans religions, especialment el cristianisme, han aportat escoles filosòfiques completes de impacte variat en el pensament modern, moltes vegades excedint el marc propi de cadascuna d'aquestes religions.

Lluny de ser una ciència reservada per a “elegits” o estudiosos específics, la filosofia és una disciplina oberta i destinada al públic general

Com altres variants de les ciències modernes, la difusió dels conceptes generals de la filosofia per mitjà de la divulgació científica consisteix en la manera més apropiada de fer arribar aquests coneixements a tots els interessats.

S'ha debatut sobre el component subjectiu de la filosofia i, per tant, per la possibilitat de no respectar la sistematització pròpia de les ciències. Tot i que l'experiència personal i els coneixements previs són pilars per a l'estudi i l'aprofundiment d'aquesta disciplina, la filosofia no està exempta de la rigor que val aplicar a la totalitat de les ciències socials i de l'home; en aquest context, s'adverteixen nombrosos punts en comú amb la sociologia, la psicologia i altres branques semblants.

Però malgrat les divisions, que troben el seu sentit únicament en una qüestió pràctica i d'ordenament, la filosofia, en aquesta característica típica de constant indagació, serà en realitat la que provocarà cadascun d'aquests qüestionaments, dirigits a aconseguir una visió més àmplia i contextual de l'ésser humà al seu entorn personal, biològic i social.