general

definició d'estandardització

Es coneix com a estandardització al procés mitjançant el qual es realitza una activitat de manera estàndard o prèviament establerta. El terme estandardització prové del terme estàndard, aquell que fa referència a una manera o mètode establert, acceptat i normalment seguit per realitzar determinats tipus d'activitats o funcions. Un estàndard és un paràmetre més o menys esperable per a certes circumstàncies o espais i és allò que cal seguir en cas de recórrer a alguns tipus d'acció.

El terme d'estandardització té com a connotació principal la idea de seguir el procés estàndard a través del qual s'ha d'actuar o procedir. Alhora, aquesta idea suposa la de complir regles que, si bé en certs casos poden estar implícites, en la majoria de les oportunitats són regles explícites i de compliment important per tal que s'obtinguin els resultats esperats i aprovats per a l'activitat en qüestió. Això és especialment així en el cas de procediments d'estandardització que s'utilitzen per corroborar el funcionament apropiat de maquinàries, equips o empreses d'acord amb els paràmetres i els estàndards establerts.

Tanmateix, estandardització també pot fer referència a la idea que un element, producte, coneixement o manera de pensar s'iguala als altres. Aquí entra en joc la idea de globalització i mundialització, que suposa que un producte o bé de consum és fabricat d'acord amb determinades regles d'estandardització i per tant es realitza de la mateixa manera al Japó, al Brasil oa l'Índia. L'estandardització, doncs, és en aquest sentit el fenomen mitjançant el qual els diferents processos de fabricació globals convergeixen cap a un únic estil que predomina a nivell mundial i que cerca establir similituds entre cada ítem sense importar d'on provinguin aquests o cap on vagin. Aquesta visió del terme estandardització ha rebut crítiques importants per representar l'anul·lació de la diversitat a nivell global.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found