general

definició de diagrama

Un diagrama és un gràfic que presenta en forma esquematitzada informació relativa i inherent a algun tipus d'àmbit, com ara la política o l'economia d'alguna nació o empresa i que apareixerà representada numèricament i en format tabulat.

Generalment, els organismes, o com bé dèiem més amunt, els governs i empreses, solen recórrer als diagrames per facilitar a la resta de la gent la comprensió d'importants quantitats de dades, les quals presentades en brut serien pràcticament inentendibles per a qualsevol dels mortals que no s'ocupin ni siguin especialistes en la qüestió i també per a com a conseqüència de la relació que es dóna entre aquests i en cas que sigui necessari, la realització de càlculs electrònics.

Està àmpliament provat que el cervell reconeix més fàcilment els dibuixos, per això, presentar les dades d'aquesta manera fa que sigui més comprensible qualsevol qüestió, per exemple, perquè una empresa mostri als seus clients els serveis que ofereix o per capacitar el personal de la mateixa, a més de l'estalvi de pàgines de text que això dels gràfics suposa ja de per si mateix.

Els diagrames poden ser creats a mà o bé electrònicament per una aplicació especial de diagrames que funciona de forma automàtica.

Un dels diagrames més utilitzats és el que es coneix amb el nom de Diagrames de flux, que és aquella forma més tradicional de mostrar i especificar els detalls algorísmics d'un procés i convertir-se en la representació gràfica d'un procés que suposa la intervenció d'una multiplicitat de factors.

Comunament aquest tipus de diagrama ia raó del que vam exposar més amunt, que els diagrames són utilitzats per diversos camps per presentar més comprensiblement les dades, és àmpliament utilitzat en sectors/disciplines com ser la programació, economia, psicologia cognitiva i la indústria.

Respecte de la seva estructuració o formulació, estan basats en diversos símbols que serveixen per representar les operacions específiques i estan connectats per fletxes, les quals ostenten la funció d'indicar la seqüència de l'operació. Però és clar, la fletxa no és l'únic tret distintiu d'aquests, altres símbols i formes tan universals com la fletxa, com ser el rectangle, el rombe i el cercle són també àmpliament utilitzats en aquests.

El rectangle serveix per indicar un procés determinat, generalment automàtic, el rombe, per significar en oportunitats una condició i en altres una bifurcació i finalment el cercle serveix per representar el punt de connexió entre els processos.