general

definició de croquis

Un croquis és una representació d'un lloc, de manera que a través d'una sèrie de traços es dibuixa un espai concret. En general, aquest tipus de dibuixos tenen la finalitat d'oferir una imatge aproximada d'alguna cosa, per exemple una casa o un espai urbà. Cal indicar que el croquis és una versió simplificada d'un pla, per la qual cosa no es tracta de dibuixar tots els detalls d'un espai sinó d'oferir una imatge aproximada.

En espanyol hi ha una sèrie de termes que serveixen com a sinònims, com ara esbós, esborrany o esquema.

Un aclariment sobre el seu origen etimològic

Pel que fa a la seva etimologia, el terme prové del francès i es tracta d'un vocable onomatopeic que, alhora, ve del verb croquer, que vol dir cruixir o menjar (croquer deriva de croc, una paraula que expressa el soroll que es realitza menjar, una acció ràpida la immediatesa de la qual s'assembla a la rapidesa en l'elaboració d'un croquis).

Per què serveix un croquis?

Per a certes activitats quotidianes, aquest tipus de representació gràfica pot resultar molt útil. Així, si volem decorar novament la nostra llar el croquis permet presentar un esbós inicial. D'altra banda, els accidents de trànsit han de ser reproduïts en algun suport i els croquis són imprescindibles per conèixer què ha passat i determinar les responsabilitats. Si una persona viu en un lloc recòndit, és molt probable que hagi de dibuixar un croquis per poder indicar als altres l'accés al seu domicili. En definitiva, el croquis és un dibuix orientatiu que aporta informació rellevant.

No és el mateix un croquis que un plànol

Si bé ambdós termes tenen una semblança evident, és convenient no confondre'ls. El pla és un dibuix detallat i es fa en una escala determinada. El croquis és molt més simple i no és rellevant l'escala ni l'exactitud de la informació. El croquis pot ser un primer pas per fer posteriorment un pla. D'aquesta manera, es podria dir que el croquis és un esbós inicial d'un pla possible.

Alternatives al croquis tradicional

Les noves tecnologies estan afectant tots els ordres de la vida. Fa uns quants anys fer un croquis era una cosa quotidiana i necessària per fer una ruta per carretera o per buscar una direcció concreta en una ciutat. Amb els navegadors GPS i altres eines tecnològiques similars ja no cal tenir un tros de paper amb un croquis, ja que les noves tecnologies són molt més precises i permeten disposar de plànols exactes.

Fotos: iStock - ismagilov / MickeyCZ