negocis

què és iso 9000 » definició i concepte

La Organització Internacional de Normalització, popularment coneguda com ISO, és l'organització que s'ocupa de establir les normes de fabricació, de comunicació i de comercialització, tant de productes com de serveis, a nivell internacional. El que bàsicament es proposa l'ISO és estandarditzar les normes de seguretat.

Mentrestant, l'ISO 9000 consisteix en una sèrie de normes inherents a la qualitat ia l'administració continuada de la qualitat, que s'aplica a les organitzacions, sigui quina sigui la seva naturalesa, que estan dedicades a la producció de béns i de serveis.

En aquesta normativa, la ISO estableix detalladament la manera com una empresa haurà de treballar els estàndards corresponents per aportar qualitat a allò que produeixen, indicar els terminis de distribució i els nivells que ha d'observar el servei.

A grans trets, la norma ISO 9000 es proposa: estandarditzar l'activitat del personal documentant la seva tasca; treballar amb vista a satisfer les necessitats dels clients; monitoritzar i mesurar els processos involucrats a tots els nivells; evitar caure en els processos; promoure l'eficiència per assolir objectius proposats; promoure que els productes millorin constantment, entre d'altres.

Cal destacar que aquesta norma cobra vigència l'any 1987 i el seu protagonisme arriba a un màxim nivell a la dècada següent. Al nou mil·lenni es va revisar la proposta inicial de la norma atès que no satisfeia del tot les empreses ocupades en comercialització de serveis i es va poder donar forma a una norma adaptable a qualsevol tipus d'empresa.

El treball de certificació és a càrrec d'entitats especials que auditen l'empresa i en funció d'això emeten el certificat. Així mateix, aquestes organitzacions estan controlades per organismes locals que en regulen l'exercici.

A l'efecte d'assegurar-se una certificació satisfactòria es recomana que l'empresa sigui assessorada per una consultora entesa en aquest camp.

D'altra banda, la certificació s'ha de revalidar amb una periodicitat anual, amb la qual cosa l'empresa s'ha de sotmetre en aquests terminis a una nova revisió per mantenir la norma.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found