general

definició d'iniciativa

La paraula iniciativa fa referència a l'actitud mitjançant la qual una persona decideix fer alguna cosa esperant obtenir algun resultat específic a partir d'això. La iniciativa pot ser entesa com un element (per exemple, la iniciativa popular) així com també pot ser entesa com una actitud o forma dactuar en la vida.

Quan parlem d'iniciativa com una actitud o forma d'actuar, podem dir que aquesta pot ser permanent o característica d'una personalitat com també una acció o decisió del moment. Quan es diu que una persona té iniciativa significa que aquesta persona actua quotidianament buscant resoldre les diferents qüestions que se li poden presentar, sense esperar que els altres les resolguin o sense esperar que les coses quedin sense solucionar. Una persona amb iniciativa és aquella que es mostra activa davant de situacions i busca obtenir un resultat específic a partir de la seva acció. Aquest tipus d'actitud és avui dia molt buscada en certs àmbits laborals en què es considera important que els empleats busquin resoldre problemes o conflictes que puguin sorgir. En altres, per exemple, una persona amb molta iniciativa pot ser vista com una cosa negativa ja que se la veu com una persona independent, inquieta, etc.

D'altra banda, es pot parlar del concepte d'iniciativa popular, un concepte polític i social complex que fa referència a l'acte mitjançant el qual una societat o poble busca actuar en la seva realitat per canviar o millorar alguna cosa amb què no se senti conforme. La iniciativa popular és una de les possibilitats que té la democràcia per permetre la participació del poble. Aquesta consisteix en una proposta o projecte de llei que sorgeix des del poble (no des de les institucions de poder com és tradicional) i que busca transformar-se eventualment en una llei o decret formal i complir-se per tota la societat. Depenent de cada país o regió, la iniciativa popular pot tenir diferents requisits, un dels quals sempre és una alta quantitat de signants o persones que donin suport al projecte, la qual cosa demostri que una part important de la societat està interessada a aconseguir aquest resultat.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found