història

definició de surrealisme

Considerat un dels estils artístics més representatius del segle XX, el surrealisme va sorgir a la dècada de 1920 com a part de l'avenç de les avantguardes artístiques que buscaven representar ideals diferents als academicistes, fallint les lleis de la pintura tradicional i aconseguint per tant anomenar latenció de lespectador de manera directa. En el cas del surrealisme, es pot assenyalar la presència d'imatges no realistes i en molts casos ni tan sols figuratives, que tenien com a objectiu seguir els designis dels sentiments més que no pas els de la raó.

Tal com ho diu el seu nom, el surrealisme com a avantguarda artística es va caracteritzar per representar allò que s'observava a la realitat de manera irreal, absurda o fantàstica. En molts casos, els quadres surrealistes no són el producte de la realitat sinó dels somnis i de les idees no racionals que l'artista posseïa a la seva ment al moment de fer l'obra. Les obres no tenen una linealitat gràfica, els espais estan usualment trencats, les proporcions de les figures no són reals i els colors moltes vegades estan invertits.

Sens dubte, el context sociopolític de l'època es relaciona amb el desenvolupament d'aquesta avantguarda artística ja que aquesta es va inserir en un període històric de crisi generalitzada causada per la guerra i per les diferents complicacions econòmiques i socials. Aquesta realitat de desesperança, temor i desordre va tenir al surrealisme un dels seus representants més clars en mostrar aquests artistes una realitat diferent, alterada i en molts casos caòtica.

Tot i això, el surrealisme no va ser simplement un grup d'artistes que buscaven representar la realitat de manera diferent. Gràcies al treball del francès André Breton, el moviment es va expandir a gran part d'Europa i ho va fer especialment a nivell filosòfic i teòric, arribant a establir allò que ells mateixos anomenaven "la Revolució Surrealista" o la total absència de pensament lògic i racional.

Entre els artistes més importants del surrealisme cal esmentar sens dubte Salvador Dalí, René Magritte, Man Ray, Joan Miró, Paul Klee i molts altres les obres dels quals són inigualables en el seu estil únic, desafiant i profundament poètic.