general

definició de corroborar

La paraula 'corroborar' fa referència a l'acte de comprovar una situació, fet, esdeveniment o fenomen mitjançant l'ús de diferents tipus d'evidència. L'acte de corroborar alguna cosa significa aportar aquesta evidència, que ha de ser idònia, per comprovar que un esdeveniment o fet determinat va succeir d'una manera específica.

Comprovar, confirmar fets mitjançant evidències

És la confirmació d'un fet, d'una dita o d'una circumstància, generalment a tercers, amb la intenció de ratificar, de confirmar alguna qüestió que fos posada en dubte. Amb la corroboració el que s'intenta fer és aclarir tota mena de dubtes; amb noves dades o amb arguments, es recolzarà una opinió o una teoria que havia estat qüestionada.

Es tracta, doncs, d'un terme que es pot fer servir en infinitat de contextos i de situacions en què justament es busqui l'objectiu d'aclarir alguna qüestió.

En les diferents activitats i tasques que despleguem els éssers humans o també en aquelles qüestions que afirmem no estem exempts de la incursió en errors, de males interpretacions, que acaben posant en dubte les mateixes.

Aleshores, el que fa la corroboració és venir a eliminar els dubtes o inquietuds que puguin sorgir al voltant d'alguna cosa; ara bé, l'ideal és que aquesta corroboració estigui acompanyada de certes aportacions i elements que afegiran més veracitat al que s'ha dit.

En algunes circumstàncies específiques com pot ser en l'àmbit judicial, l'acció de corroborar implicarà que un treball o una declaració adquireixin validesa en ser presentades davant d'una autoritat en la matèria, com és el cas d'un jutge o d'un tribunal.

Per exemple, el testimoni d'un fet delictiu declara davant les autoritats policials que intervenen que aquesta persona va cometre l'il·lícit, després, per ratificar el que s'ha dit i així mateix per impulsar un procés en contra del responsable el testimoni haurà d'afirmar-ho davant del jutge de la causa.

Una part fonamental del procés científic

D'altra banda, la corroboració és una de les parts més importants del procés de recerca científica, però alhora és un acte que es pot donar en qualsevol esfera o àmbit de la vida quotidiana.

Quan parlem de corroborar alguna cosa o de la instància de corroboració dins una investigació estem fent referència al moment més important del procés. Això és així perquè és allà quan es comprova si tot el que s'ha dit abans és vàlid o significatiu o no per a l'objecte d'estudi que s'estigui analitzant. En aquest sentit, sempre que es parli de corroboració es dóna per fet que hi ha hipòtesis o teories prèvies sobre determinats fenòmens, per exemple, la manera com se succeeixen les fases lunars o la manera com es va realitzar un crim.

L'etapa de corroboració es basarà, doncs, en la recerca i l'anàlisi de l'evidència existent per donar suport o anul·lar aquelles teories o idees prèvies. La corroboració és, doncs, l'etapa final del procés de recerca.

Per corroborar una teoria normalment sestableixen prediccions que podran ser comprovades a partir de lexperimentació, o bé descartades, fet que llavors anul·larà la teoria.

La corroboració és una fase del mètode científic que es proposa la formulació d'especulacions sobre els fets de la realitat, per després sotmetre-les al rigor de l'evidència que acabarà corroborant o refutant el que s'ha proposat.

Aquesta activitat de corroboració també es pot donar en tots els aspectes de la vida humana, en els simples i en els més complexos sense necessitat de passar per un procés de recerca o anàlisi. Així, podem corroborar que un tomb estigui ben donat en comptar els diners rebuts després d'una compra; també podem corroborar el resultat del nostre rendiment acadèmic en fer un examen i rebre els resultats, etc. La corroboració és important, aleshores, sempre que calgui saber si alguna cosa és com se suposa o no.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found