ciència

definició de velocitat angular

Des dels seus orígens, la física ha intentat comprendre com es mouen les coses. En aquest sentit, el moviment està associat a una sèrie de conceptes com a força, velocitat, inèrcia o gravetat.

La velocitat angular

Quan un mòbil es mou en una circumferència de radi r, recorre un espai que es pot expressar en metres. Alhora, recorre un angle i per aquest motiu es parla de desplaçament angular.

Al moviment circular uniforme (MCU) es produeix una velocitat de tipus angular, descrita normalment amb la lletra w. Aquesta velocitat indica l'angle descrit pel radi d'una circumferència a una unitat de temps. Per tant, velocitat angular és igual a l'angle dividit pel temps. Mentre els angles es mesuren en graus, el temps es mesura en segons (els angles també es poden mesurar en radians).

Un exemple il·lustratiu

Si un mòbil amb moviment circular uniforme empra 10 segons en fer 4 voltes, la seva velocitat angular resultant seria de 144 graus per segon (com cada volta són 360 graus i es realitzen 4 voltes, hi ha un total de 1440 graus, que dividits per 10 segons donen la quantitat de 144).

La velocitat angular està integrada dins un tipus de moviment, la cinemàtica

La mecànica és la part de la física que estudia el moviment dels cossos. Aquesta disciplina es divideix alhora en tres branques: cinemàtica, dinàmica i estàtica. La velocitat angular està relacionada amb la cinemàtica, ja que aquesta branca estudia el moviment dels cossos sense tenir en compte la massa ni les forces produïdes per un agent. La dinàmica té cura d'estudiar el moviment dels cossos tenint en compte les forces que produeixen aquest moviment. Finalment, l'estàtica estudia els cossos que es troben en equilibri, és a dir, en repòs.

De vegades, la velocitat angular sí que té relació amb el concepte de força. Això és el que passa en el moviment que es produeix en el llançament de martell a l'atletisme. En aquest sentit, els girs que realitza el llançador tenen com a objectiu que el martell arribi a un elevat moment angular.

En aquest moviment intervenen una sèrie de conceptes físics, com ara el radi de gir, l'angle de sortida de l'artefacte, la velocitat de gir i la força que exerceix l'atleta.

Per acabar, val la pena recordar que les revolucions per minut (rpm) de les rentadores o dels vehicles de motor es poden expressar igualment en unitats de velocitat angular.

Foto: Fotolia - sp4764

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found