general

definició d'opacitat

L'opacitat és la qualitat, la característica d'opac que presenten alguns objectes i materials.

Quan un cos o objecte és opac, és a dir, disposa d'opacitat com a tret sortint és perquè pel mateix no passa la llum, sent que hi bloquegen en gran mesura.

Hi ha qüestions específiques que influeixen en la determinació de l'opacitat d'un objecte o material, per una banda, la freqüència de la llum i per altra banda la temperatura que presenta l'objecte en qüestió.

L'opacitat és plausible de ser estudiada via la radiació infraroja, els raigs gamma, els raigs ultraviolats i els famosos raigs X. Això és així perquè en realitat l'opacitat d'alguna cosa no es pot mesurar en funció de la llum que es deixa veure en una simple mirada i per això cal utilitzar diversos mètodes i elements per mesurar-la de manera ajustada.

La situació contrària és la d'un cos o objecte translluït, cas en què sí que es caracteritza per deixar passar fàcilment la llum, mentre que els objectes transparents són capaços de deixar passar la llum totalment.

Aleshores a l'opacitat hi ha un bloqueig del pas de llum gairebé total, en el cas dels elements translluïts hi ha un passatge de llum força important però no absolut i en els transparents la llum passa en un cent per cent.

D'altra banda, el concepte d'opacitat és utilitzat de manera estesa a la indústria del paper, atès que a través del mateix s'anomena una de les qualitats d'aquest material tan utilitzat a la nostra cultura per escriure, per imprimir...

A instàncies del paper hi haurà una part de la llum que s'hi reflecteix, una altra tanta ho traspassa i l'altra serà absorbida pel mateix. A la llum que traspassa al paper se l'anomenarà en aquest context transparència i que no ho fa opacitat.

Les càrregues i pigments incideixen a augmentar l'opacitat del paper.

Sempre que tinguem al paper una imatge caldrà augmentar la seva opacitat per evitar el pas de la llum per ell.