social

definició de penalització

Una penalització és una sanció o un càstig imposat per una autoritat determinada davant d'una infracció. Per exemple, molts conductors pateixen una penalització en forma de multa de trànsit com a conseqüència de l'excés de velocitat en un tram de carretera que supera el límit permès. També és possible penalitzar des del punt de vista legal una conducta que trenca una norma establerta legalment.

Una penalització mostra que les accions tenen conseqüències més enllà de si mateixes. I així com hi ha fets que són dignes de premi, elogi i reconeixement; per contra, també hi ha accions que produeixen l'efecte contrari. La sanció com a conseqüència ha de ser d'acord amb la causa que l'ha produïda.

Un altre tipus de sancions

Quan un alumne d'institut supera el nombre de faltes permès i s'absenta a classe durant moltes setmanes, també pot patir una penalització important. Alguns centres arriben fins i tot a expulsar l'alumne durant una setmana com a forma pedagògica de càstig.

Molts pares també fan servir el càstig com una forma de penalització que permet reforçar l'autoritat davant dels nens. Per exemple, si el nen no ha complert la seva responsabilitat i no ha fet els deures durant la setmana, alguns pares decideixen penalitzar aquesta acció prohibint que el nen vegi la tele durant el cap de setmana o també es pot quedar sense la paga setmanal.

Des del punt de vista educatiu, el suspens en un examen és una forma de penalització que pateix l'alumne perquè no ha portat la matèria prou preparada, mentre que una bona nota és una recompensa a l'esforç realitzat. Una penalització que fins i tot pot fer que l'alumne repeteixi curs com a conseqüència d'aquesta acumulació de suspensos.

Penalització en línia

Des del punt de vista en línia, aquelles persones que utilitzen Google Adsense com una forma de rendibilitzar el seu bloc per guanyar uns diners extra en cas de tenir un alt nombre de visites a la pàgina, també poden patir una penalització i ser expulsats de la plataforma per diferents causes. Per exemple, un alt nombre de clics fraudulents als anuncis de publicitat.

També és possible ser expulsat d'un fòrum per no complir les normes de funcionament establertes i les condicions d'ús d'aquesta pàgina d'acord amb la finalitat.

Fotos: iStock - alexsokolov / Charles Mann