ciència

definició de velocitat de reacció

El concepte de velocitat de reacció designa la quantitat de substància que es converteix en una reacció donada, per unitat de volum i de temps. Així, la reacció d'un material com el ferro serà molt més lenta i portarà anys en comparació amb la combustió del gas butà, a instàncies d'un foc, la qual es produirà en pocs segons.

Mentrestant, serà la cinètica química, aquella àrea dins de la físicoquímica l'encarregada d'estudiar la rapidesa d'una reacció i com a determinades condicions variables modifiquen la rapidesa de reacció d'un material o substància, així com els esdeveniments moleculars que tenen lloc a la reacció general. Mentrestant, serà la dinàmica química la que s'ocupa d'estudiar l'origen de les velocitats dels diferents tipus de reaccions.

Cal destacar que camps com els de la enginyeria química, enginyeria ambiental i enzimologia apliquen la cinètica química en els seus processos.

Hi ha diversos factors que influeixen en la velocitat de la reacció i que cal enumerar per conèixer com l'afecten…

La natura de la reacció és determinant atès que hi ha algunes reaccions que per la naturalesa que ostenten poden ser més veloces que altres i viceversa. La quantitat d'espècies sotmeses a reacció, l'estat físic de les partícules i la complexitat de la reacció són algunes qüestions que marquen el camí en aquest sentit.

D'altra banda, com més gran serà la concentració més gran serà la velocitat de reacció.

La pressió, per la seva banda, també incideix en la velocitat de reacció. Així, la velocitat de les reaccions de gasosos augmenta notòriament amb la pressió, que pràcticament és el mateix que augmentar la concentració del gas.

L'ordre de la reacció també exerceix la seva influència atès que lordre controla com afecta la concentració a la velocitat de la reacció en qüestió.

I finalment la temperatura té la seva importància perquè en concretar una reacció a una temperatura ben alta proveirà més energia al sistema i per tant s'incrementarà la velocitat de la reacció fent que hi hagi més col·lisions de partícules.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found