política

definició de monarca

En les formes de govern monàrquiques, el monarca, també anomenat rei o reina, és el cap d'estat de la Nació. Com és de coneixement públic, aquesta forma de govern va néixer entenent algun tipus d'intervenció divina, per això en la seva pràctica i més que res al segles anteriors, el monarca estava revestit d'una aura diví. Per exemple, les cultures o pobles que creien en això suposaven que el monarca era un elegit directe de Déu a la terra perquè faci complir els seus preceptes i decisions. Tradicionalment, qui era monarca, hi havia rebut aquest càrrec per herència i el mantindrà perpètuament, fins que la mort o alguna raó de força major ho acabin abans d'hora.

Però aquesta era una realitat excloentment de l'antiguitat, perquè a les monarquies contemporànies, el càrrec de rei, si bé no s'ha vist modificat en qüestions com ser l'herència, perpetuïtat del càrrec, habitar en luxosos castells i palaus i ser mantinguts pel resta del poble o la plebs, com s'agradava anomenar en el passat el poble, la qüestió de la divinitat s'ha anat relativitzant de poc i els monarques avui dia exerceixen més aviat una funció de representació exterior i interior, però sense intervenir en qüestions de decisions d'estat que estan reservades al primer ministre i al Parlament.