negocis

csc de la targeta - definició, concepte i què és

Les targetes de crèdit i de dèbit que fem servir per fer compres han revolucionat el consum a tot el planeta. Un dels aspectes de més importància en aquests dispositius de plàstic és la seguretat. Les sigles CSC fan referència al codi de seguretat que incorporen totes les targetes. Aquest codi està format per tres o quatre dígits depenent del tipus de targeta i la seva ubicació exacta també varia a cada entitat emissora.

Com és lògic, el codi CSC té com a finalitat la prevenció del frau.

Dades rellevants sobre el CSC

Aquest codi numèric de seguretat també és conegut amb les sigles CVC, CID o CVV. Independentment de les sigles que es facin servir, es tracta d'un número imprès que normalment es troba al costat de l'espai reservat per a la signatura de l'usuari.

Al contrari que el número de la targeta, aquest número d'identificació no es plasma en relleu. D'altra banda, el codi CSC no queda reflectit a cap operació.

L'usuari utilitza aquest codi en certes operacions com una mesura de seguretat complementària, especialment en les operacions que es fan en línia. Cal indicar que aquest codi d'identificació se sol·licita per reconfirmar la identitat de la persona que fa l'operació

Recomanacions per evitar possibles fraus

Si bé les targetes tenen un xip, una barra magnètica, hologrames i diverses numeracions de seguretat, els usuaris haurien d'adoptar certes mesures preventives per garantir-ne la seguretat. Així, perquè el titular d'una targeta no pugui ser víctima d'algun frau, és recomanable que en cap cas no es faciliti la numeració corresponent al CSC (com a criteri general se sol·liciten altres dades de la targeta, com el pin o la data de caducitat ). D'altra banda, és aconsellable signar la targeta, ja que així se'n confirma l'autenticitat i es dificulta qualsevol hipotètica suplantació.

Quan l'usuari rep la targeta bancària ha de verificar que el sobre es troba perfectament tancat i que compleix les mesures de protecció necessàries. És molt convenient memoritzar el número secret i no escriure'l enlloc.

En cas de robatori o pèrdua, cal posar-se en contacte amb l'entitat emissora. Per acabar, és convenient verificar la data de venciment de la targeta i no facilitar a ningú la clau secreta.

Les mesures de precaució esmentades més amunt són necessàries, ja que la possibilitat de clonar una targeta o fer algun tipus de frau és una realitat cada vegada més habitual.

Foto: Fotolia - IconWeb