política

definició de representació política

El concepte de representació vol dir actuar en interès o en nom d'algú. No obstant això, si ens referim a la política, la representació implica una mica més, ja que es tracta que uns governants que representen uns ciutadans han de vetllar pel bé comú del conjunt d‟una societat. En altres paraules, quan els membres d'una comunitat seleccionen i trien alguns dels seus membres perquè es facin càrrec de certes responsabilitats de govern, parlem de la representació política.

Principis generals de la representació política als sistemes democràtics

A partir de la Revolució Francesa del 1789 es va anar estenent de manera gradual el concepte de democràcia representativa. Amb el pas del temps el model de representació democràtica es va anar consolidant a moltes nacions del planeta. Aquest sistema de govern es basa en quatre principis:

1) els governants són elegits pels ciutadans a través d'un procés electoral que es realitza periòdicament,

2) els governants disposen d'un grau d'autonomia en relació amb els interessos dels governats,

3) les decisions polítiques estan emmarcades en un clima de debat i de confrontació d'idees i

4) els diferents poders d'una nació (legislatiu, executiu i judicial) han d'actuar de manera independent, de manera que la representació política d'un govern (el poder executiu) no pugui interferir en els altres dos poders.

D'altra banda, perquè hi hagi un règim de representació política basat en els ideals democràtics cal que es compleixin certs requisits

1) tots els electors s'han de trobar en un pla d'igualtat, cosa que en termes populars es coneix com "un ciutadà, un vot",

2) els representants que exerceixen les funcions de govern han de ser controlats pels representants de l'oposició,

3) qualsevol representació política s'ha de basar en el respecte a la llei i l'estat de dret,

4) en el conjunt de la societat hi ha d'haver mecanismes de participació perquè la ciutadania pugui donar a conèixer la seva opinió i no es limiti a votar cada cert període de temps,

5) que la llibertat d'expressió i el conjunt de llibertats es puguin exercir en un marc de convivència i tolerància i

6) que l'estat garanteixi que els diferents partits polítics que es presenten a unes eleccions estiguin en igualtat de condicions i que el resultat final de les eleccions sigui respectat.

La participació ciutadana

Els diferents models de representació basats en la democràcia contemplen la participació ciutadana. Cada ciutadà té la seva pròpia visió sobre quina ha de ser la seva participació a la vida política del seu país. Així, uns consideren que votar periòdicament és suficient i altres no hi volen participar i decideixen no votar cap dels possibles representants.

Hi ha un sector de ciutadans que considera que el sistema democràtic ha d'incorporar nous mecanismes de participació (el referèndum derogatori, el referèndum aprovatori o la consulta popular).

Fotos: Fotolia - Sentavio / Sentavio

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found