general

definició de tecnicatura

Tecnicatura és el terme que es fa servir a Llatinoamèrica per referir-se als estudis tècnics que no són de tipus universitari. Es tracta d´un terme general, ja que necessàriament va acompanyat d´un terme específic. Així, hi ha tecnicatures relacionades amb disciplines acadèmiques molt diverses: computació, seguretat i higiene, turisme, recursos humans, gastronomia, gestió cultural, gestió ambiental i moltes àrees.

Aspectes generals

El plantejament de les tecnicatures consisteix a formar estudiants perquè es converteixin en professionals qualificats. Un aspecte rellevant és la combinació de la teoria i la pràctica en aquest tipus de disciplines. Pel que fa a la titulació, qui finalitza una tecnicatura té un pregrau de tècnic universitari. Cal tenir en compte que al sistema educatiu de la majoria de països llatinoamericans l'educació primària i secundària té un caràcter obligatori i quan aquest període finalitza l'estudiant que vulgui prolongar la seva formació té dues opcions: estudis universitaris (llicenciatures) o estudis superiors tècnics , és a dir, tecnicatures. No es tracta de dos camins totalment oposats, ja que en acabar una tecnicatura un estudiant té la possibilitat d'incorporar-se a una llicenciatura universitària.

Una qüestió rellevant en les tecnicatures és la seva connexió amb el mercat laboral a cada sector. En aquest sentit, les pràctiques que es fan s'orienten a la realitat quotidiana de les empreses. Aquesta estratègia es considera necessària en un propòsit doble: per facilitar que els estudiants aconsegueixin una ocupació i perquè hi hagi una connexió entre el món acadèmic i el món empresarial.

Estudi i treball

Temps enrere la formació acadèmica no estava en contacte amb el món de la feina. Els estudis feien èmfasi en la dimensió teòrica i la pràctica s'anava adquirint en el dia a dia a les empreses. Aquest enfocament ha canviat en les darreres dècades i, en conseqüència, els canvis al mercat laboral acaben condicionant els plans destudis de les tecnicatures. Aquesta qüestió es pot exemplificar amb la tecnicatura de videojocs. Quan van aparèixer els primers videojocs, era un simple entreteniment.

Tot i això, aviat es va convertir en un fenomen global que mou grans quantitats de diners i que alhora necessita de professionals molt qualificats. Aquest canvi ha creat la necessitat de conformar una tecnicatura específica per a la indústria dels videojocs. Aquest exemple ens serveix per recordar una idea que no sempre s'aplica: la necessitat d'associar allò laboral i acadèmic.

Foto: iStock - Wavebreakmedia