general

definició d'endoll

El terme endoll és el que s'utilitza específicament per designar l'element que permet que es connecti un aparell elèctric al servei d'electricitat o corrent. En altres paraules, es podria dir que l'endoll actua com a intermediari entre el corrent d'electricitat (que sense l'endoll seria menys fàcil de controlar) i l'element que la necessita per funcionar. Hi ha diferents tipus d'endolls d'acord amb cada necessitat d'energia així com també les necessitats tècniques de cada aparell.

Podem dir que l'endoll es compon de dues parts principals: la clavilla (també coneguda com a endoll mascle) i la presa corrent (normalment conegut com a endoll femella). Aquests dos elements es combinen i complementen ja que el primer, la clavilla, és d'on surten les varetes elèctriques que portaran l'electricitat i el segon, la presa corrent és el que observem nosaltres des de fora, la secció visible d'un endoll que es col·loca a la paret. Usualment, els endolls són extremadament fàcils dusar i cada vegada més segurs.

D'acord amb cada regió del planeta podem trobar diferents tipus d'endolls. Encara que hi ha alguns estàndards bàsics, és comú necessitar comptar amb diversos tipus d'endolls quan es viatja per evitar situacions complicades. La major part del planeta es maneja amb els endolls de tipus C, F i E. Hi ha tipus d'endolls que van des de l'A fins a la M, cosa que mostra la notòria varietat de possibilitats que hi ha al mercat. De tota manera, moltes vegades és difícil fer combinar dos tipus diferents d'endolls i és per això que el mercat ven productes i aparells electrònics que es poden fer servir en diferents tipus d'endolls. Alguns endolls també compten amb dues o tres possibilitats incloses en un mateix endoll femella de manera que es puguin fer servir tots els aparells que siguin necessaris.