història

definició d'hermenèutica

El terme hermenèutica cal entendre'l en el context de la filosofia, però també en la teologia i en aquells sabers en què calgui interpretar un text. La paraula hermenèutica és d'origen grec i literalment vol dir aclarir i traduir. Si apliquem aquesta idea a un text, l'hermenèutica és el procés d'esclariment d'un text i, per tant, una interpretació del contingut.

L'art d'interpretar els textos

Si pensem en certs textos filosòfics de l'antiguitat o les escriptures sagrades sorgeix un problema: com han de ser interpretats. De manera succinta hi ha dues maneres d'entendre l'hermeneútica com a disciplina que interpreta un text:

1) una interpretació literal basada en l'anàlisi de les paraules i el seu significat i

2) una interpretació doctrinal, és a dir, a partir d‟una concepció del món (per exemple, el cristianisme) s‟analitza el contingut d‟un text.

Alguns estudiosos consideren que l'art d'interpretar s'ha de fer partint del coneixement previ de les dades (dades històriques, geogràfiques, lingüístiques, etc.). Només coneixent les dades és possible comprendre quin és el sentit veritable en un text determinat.

Una anàlisi hermenèutica permet que l'obra d'un autor pugui arribar a ser més coneguda del que el mateix autor coneix sobre ella. En aquest sentit, això és possible perquè l'hermenèutica com a tècnica de coneixement parteix d'un element que no té l'autor d'una obra, la consciència històrica (només hi ha consciència històrica si ha transcorregut prou temps per comprendre alguna cosa i un autor d'un text viu immers en el seu propi temps i no té perspectiva).

L'hermenèutica i les ciències de l'esperit

Les ciències es poden dividir en dos grans blocs:

1) ciències de la naturalesa, com la biologia o la geologia i

2) ciències de l'esperit, com ara la teologia, la sociologia, la història o l'antropologia. Les ciències de l'esperit tenen la singularitat de ser interpretables, ja que no aporten simples dades, perquè cal alguna cosa més interpretar-les. I el mètode per interpretar correctament aquest tipus de ciències és el mètode hermenèutic.

El mètode hermenèutic parteix de les premisses següents

1) l'home no analitza objectivament la realitat sinó que la interpreta,

2) no hi ha una veritat definitiva, ja que la veritat és un concepte canviant i subjecte a circumstàncies històriques o de qualsevol altra índole i

3) hi ha una interacció permanent entre la dada particular d'una investigació i el tot (pensem en un passatge bíblic, que només s'entén des de la perspectiva cristiana global).

Fotos: iStock - Steve Debenport / gldburger

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found