història

definició de vassallatge

El vassallatge és una institució pròpia del feudalisme europeu, que va tenir lloc entre els segles XX i XV de la nostra era. El vassallatge és una mena d'enllaç entre dos homes lliures. Es tracta d'un pacte de col·laboració entre un noble de rang inferior anomenat vassall i un senyor feudal, que és un noble de més categoria. L'acord entre tots dos nobles consisteix que el senyor feudal concedeix al vassall un bé, normalment un feu, a canvi de l'obediència del vassall. Quan diem que es concedeix un feu, cal tenir present que un feu és una terra, la qual es destina a una activitat productiva, ja sigui agrícola o ramadera.

El pacte entre senyor i vassall és un contracte de vassallatge. que es formalitza mitjançant una cerimònia d'homenatge. En aquest acte el vassall estén les mans al senyor i aquest li cedeix una branca com a gest simbòlic que representa la terra cedida en usdefruit. Aquesta acció és un jurament de fidelitat.

Un pacte en què les dues parts surten guanyant

La cerimònia de vassallatge representa un compromís mutu pel qual els nobles hi surten guanyant. D'una banda, el senyor ofereix al vassall una protecció militar, ja que es compromet a protegir-lo amb el seu exèrcit. Alhora, el senyor atorga al vassall protecció legal. En cedir el seu feu, el senyor permet que el vassall exploti els recursos de la terra i que pugui exercir un control sobre la població que viu al feu. Com a contrapartida, el vassall adquireix el compromís de mantenir-se fidel al senyor, oferint-ne el consell i el suport econòmic o fins i tot militar. Al principi l'acord aconseguit tenia un caràcter voluntari, però amb el pas del temps es va convertir en obligatori.

Les obligacions mútues del vassallatge impliquen que cap de les parts surt perdent, el que en els nostres dies s'anomena "relacions win to win" (quan en les relacions comercials s'arriba a un acord pel qual els que hi participen surten guanyant en algun sentit).

La institució del vassallatge va entrar en crisi quan els vassalls van anar guanyant poder econòmic sobre els senyors. Això va generar conflictes legals entre el senyor i el vassall, especialment en relació amb els drets sobre la terra.

El concepte de vassall als nostres dies

La paraula vassall té actualment una connotació negativa. Així, dir que algú és un vassall és una manera d'anomenar-lo subordinat o algú de categoria inferior que s'ha de sotmetre al que dicta un superior.

En les relacions internacionals, de vegades els líders de les nacions afirmen que no volen ser els vassalls d'una gran potència. També es parla del vassallatge financer, el poder que exerceix el món de les finances sobre el poder polític de les nacions. Fins i tot en el llenguatge popular algú pot dir que no és el vassall de ningú, donant a entendre que no té amo i que és una persona lliure que pren les seves decisions.

Fotos: iStock - TanawatPontchour / canovass

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found