social

definició de principis

A instàncies de la ètica, els principis són aquelles normes o regles que serveixen per orientar el comportament d'un ésser humà.

Sèrie de normes i valors que orienten i guien el comportament d'una persona perquè el creixement es doni conforme i en el marc de la llei

És a dir, els principis consisteixen en normes generals, universalment esteses a qualsevol comunitat, cultura, com ésser: no caure a la mentida, respectar i estimar el proïsme, respectar la vida, no exercir violència amb res ni ningú, donar un cop de mà als que més ho necessiten sense esperar rebre res a canvi, entre altres.

Els principis no són altra cosa que l'exteriorització d'aquelles coses que l'ésser humà necessita per desenvolupar-se conforme i ser feliç, per cas és que tenen un abast universal i que són presents a la majoria de les doctrines religioses del nostre planeta.

L'ésser humà ha anat descobrint al llarg dels anys i de les experiències viscudes diverses qüestions perjudicials, manifestades en comportaments i en accions, que poden afectar la seva vida, la del seu entorn i la del món en general i és per això que ha decidit codificar-les perquè tant ell com la resta de persones les respectin i sigui possible viure en un món plàcid.

Tenir-li un cop de mà a qui ho necessita està demostrat que ajuda a sortir més ràpid d'una crisi, per tant, l'home, l'ha convertit en un principi ètic i ha estat imitat per altres atès l'èxit del resultat de fer-ho.

No complir-ho òbviament implicarà una manca ètica.

En tant, aquest valor o postulat que proposa el principi serà tingut en compte, a mode de guia, per la persona, a l'hora de desenvolupar tal o qual acció perquè justament aquest conté sempre allò que és considerat socialment com a bo i com a correcte .

Cada individu d'acord amb la seva educació i la seva experiència tindrà els seus propis principis que entraran en joc cada vegada que la seva consciència ho demani, però també, acompanyant-los hi ha els principis ètics que són els que compartim amb la resta de la societat.

Val a destacar també que els principis que les persones adultes assumim a la nostra vida i que funcionen d'alguna manera com a guia de l'obrar estan en estreta vinculació amb la formació, l'entorn, i la subjectivitat.

De tota manera, hi ha un codi universal que estableix allò que està bé o malament i que per tant influeix de manera directa en l'adopció o no d'aquests principis.

Començament d'alguna cosa, naixement d'una persona o un altre ésser viu

D'altra banda, la paraula principi és utilitzada sovint com a sinònim d'inici, va començar, gènesi, perquè refereix al primer moment d'alguna cosa o algú.

El principi d?un projecte, d?un llibre, d?una persona, designat correntment com a naixement, i que marca el començament d?aquesta vida autònoma, perquè el nen nascut ja deixa d?estar allotjat al ventre matern, talla el cordó umbilical que la unia a la seva mare a la panxa i passa a començar el seu desenvolupament al món com a individu.

Motiu d'alguna cosa

També es fa servir aquest terme com a sinònim de causa o motiu d'alguna cosa, el disparador d'alguna situació: “els crits de Maria van ser el principi de la discussió entre les amigues”.

Component d'un cos

També pot ser el component d'un cos que és fonamental per al seu desenvolupament, per exemple l'aigua i l'aire per als éssers vivents.

Fonament duna idea, raonament o teoria científica

I el fonament o afirmació sobre el qual se sustenta una idea, un raonament o fins i tot una investigació científica.

Quan un individu sosté una idea o una teoria és imprescindible que disposi per avalar-la i fer-la més sòlida davant dels altres que disposi de fonaments i arguments que la sostinguin, perquè altrament es tractarà d'una simple opinió i podrà ser qüestionada i fins i tot destruïda per això.

Per exemple, els fonaments s'exigeixen perquè les teories científiques siguin considerades i acceptades a la comunitat, és a dir, han de comptar amb basament en l'observació, l'experimentació i la comprovació.

A les religions, els principis també despleguen un rol fonamental ja que constitueixen les creences més transcendents, que estan associades a allò sagrat i que s'accepten i assumeixen sense discussió a través de la fe que sosté cada creient per la seva religió, és a dir, no requereixen de cap demostració.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found