social

definició de família monoparental

El concepte de família és molt ampli i es pot estudiar des de perspectives diverses: la seva evolució històrica, com una institució de la societat, analitzant-ne les funcions dins de la societat o dividint les famílies en les diferents tipologies. Si ens centrem en els diferents tipus de família és possible fer la classificació següent: família tradicional, família monoparental i altres models.

Què és una família monoparental i les diferents modalitats

És aquella unitat familiar on una mare o un pare viu amb els seus fills. En altres paraules, hi ha un cap de família que n'és el responsable dels fills. Aquesta modalitat pot succeir per motius molt diversos: per la defunció d'un dels progenitors, per tractar-se d'una mare soltera, per la separació dels pares, quan un home solter decideix adoptar un nen, una situació en què un progenitor és veu obligat a emigrar deixant els fills a cura de l'altre progenitor o en aquells casos en què legalment un pare perd la custòdia dels seus fills.

Els exemples esmentats de família monoparental ens recorden una realitat que el model tradicional de família (papà, mare i fills que conviuen al mateix sostre) està convivint amb altres maneres d'organització familiar.

Algunes circumstàncies associades a les famílies monoparentals

El fet que un progenitor sigui el cap de família té tot un seguit d'implicacions socials, econòmiques i emocionals. Des d'un punt de vista social, en alguns casos les mares solteres es troben desprotegides al seu entorn personal i laboral. La família monoparental suposa normalment uns ingressos més reduïts. Des del punt de vista afectiu, no hi ha cap problema, però un nen pot trobar a faltar la figura paterna o materna. Aquestes circumstàncies fan que en alguns països es promoguin ajuts econòmics i socials per a aquestes famílies. I perquè les ajudes siguin efectives cal el reconeixement legal de família monoparental.

Pel que fa al tipus d'ajuts, poden ser diverses: deduccions fiscals, prestació econòmica per mantenir els fills o ajuts per naixement o per adopció.

Hi ha algunes ajudes però el més rellevant és el reconeixement d'una sèrie de drets a l'àmbit del treball o dels drets socials.

Des d'un punt de vista quantitatiu, el percentatge de famílies monoparentals està creixent a la majoria de països. Per exemple, dos de cada cinc menors de 18 anys als Estats Units viuen sense un dels pares biològics. Aquesta dada té, lògicament, implicacions complexes, que són analitzades pels sociòlegs. Hi ha estudis sociològics que sostenen que l‟absència d‟un dels pares és un factor de risc per als adolescents. Altres estudis analitzen la relació entre famílies monoparentals i resultats acadèmics.

Fotos: iStock - Geber86 / simonkr

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found