general

definició de neutre

Depenent del context en el qual se la faci servir la paraula neutre presentarà diferents referències.

No pren partit per alguna cosa

Quan d'algú, d'un individu, una persona, es diu que és neutre, allò que s'està volent referir és que és indiferent, que no pren partit en cap aspecte o qüestió sobre la qual us ho consulti o en el qual us toqui intervenir. Especialment a instàncies de la política és que se sol emprar el sentit esmentat. “Les eleccions van estar dominades pels neutres”.

El concepte ha estat tradicionalment usat en la política, a instàncies de conflictes armats, per referir-se a la postura de no-intervenció que una nació decideix assumir davant aquesta lluita armada.

Per exemple, la República Argentina va mantenir una postura neutra davant de la Primera Guerra Mundial. Aquells anys governava el país el radicalisme amb el lideratge d'Hipòlit Irigoyen, que va decidir mantenir-se neutral davant la guerra.

Usos en química, electricitat, biologia i gramàtica

D'altra banda, en Química, es diu que alguna cosa és neutra quan té un PH igual a 7, no és ni àcid ni bàsic.

En electricitat quan la càrrega elèctrica és neta, és a dir, ni positiva ni negativa s'anomena càrrega neutra.

D'altra banda, quan una espècie no té aparell sexual o no el té desenvolupat se'l classificarà com a neutre, per exemple les anomenades abelles obreres.

També, en l'àmbit de la Gramàtica s'empra amb recurrència la paraula per referir-se a allò que no és de gènere masculí ni femení, sinó que és diferent a tots dos.

Llenguatge artificial creat per a produccions artístiques i mitjans de comunicació

Mentrestant, en els darrers anys la paraula neutre s'ha popularitzat força com a conseqüència de l'ús que se li dóna per referir-se al model de llengua propi de certs mitjans de comunicació i d'entreteniment, com ara agències internacionals de premsa, estudis de doblatge, produccions de telenovel·les, entre d'altres, i que operen en una àrea geogràfica àmplia i que aleshores, a raó d'això, escullen aquelles formes de lèxic semàntiques que es troben més esteses en tot aquest territori, així com també models de dicció, com ara estàndards de pronunciació, amb l'objectiu de suprimir la identificació territorial que es podria trobar amb un país en concret si es fessin servir aquelles paraules més recurrents i pròpies d'aquest.

Castellà o espanyol neutre és una classe artificial, creada, dins de l'idioma espanyol, a través del qual es pretén treure-li una localització puntual al llenguatge, estenent-ho a la major quantitat de població hispanoparlant.

Amb la utilització del neutre el que es fa és treure a un producte d'entreteniment o mitjà de comunicació tota mena de vinculació amb un país específic o amb una zona geogràfica perquè aquest pugui ser acceptat i entès per tota la comunitat de parla hispana.

Aquesta pràctica es fa servir moltíssim actualment en telenovel·les, noticieros, entre altres continguts, que es comercialitzen per tota Hispanoamèrica.

El que s'evita a través de la utilització del neutre és que el públic pugui rebutjar el contingut perquè el considera molt vinculat o propi a una nació determinada.

Beneficis comercials i crítiques

Aquest recurs va començar a implementar-se justament com a conseqüència del rebuig que alguns públics evidenciaven en relació amb productes d'entreteniment molt bons, però que ostentaven una gran vinculació idiomàtica amb el país d'origen.

D'altra banda, l'ús del neutre té una intenció claríssima de fer més rendible el mercat de l'entreteniment hispanoparlant, evitant així la despesa de realitzar adaptacions del producte perquè puguin ser compreses i acceptades en diversos països.

Ara bé, més enllà dels beneficis comercials que el neutre genera al món de l'entreteniment hem de dir que no li han faltat crítiques.

Molts li atribueixen gran artificialitat, empobriment de l'idioma i la pèrdua d'identitat cultural en prevaldre la influència de la parla mexicana, atès que precisament es caracteritza per l'ús de l'estàndard mexicà com a conseqüència de la major extensió territorial i popular que proveeix.

I també la paraula és freqüentment utilitzada quan s'està parlant de colors, específicament per referir-se als colors blanc, gris i negre. En termes de la pintura, neutre s'anomena el resultat de barrejar quantitats exactes dels colors primaris.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found