tecnologia

definició d'erp

Es diu ERP els sistemes de planificació empresarials que administren aspectes de producció, distribució i altres en una companyia.

ERP és una sigla que significa "Enterprise Resource Planning", o bé, "Planejament de Recursos Empresarials". Aquesta pràctica té a veure amb la gestió dels diferents recursos, negocis, aspectes i qüestions productives i distributives de béns i serveis en una empresa.

Sovint se'ls coneix com 'back office', a la inversa de 'front office', en la mesura que els primers s'ocupen d'aspectes administratius interns, mentre que el segon terme fa referència al programari o operacions relacionades amb atenció al client i públic general.

Un sistema ERP en una institució s'ocuparia, típicament, d'administrar la producció, la logística, la venda, la distribució, l'inventari, els lliuraments, la facturació i la comptabilitat, entre altres coses. Per això es poden fer servir diferents programaris que faciliten l'organització de dades, la comunicació amb els diferents interlocutors, el registre d'operacions i l'elaboració d'informes.

Per ser considerat com a tal, un ERP ha de complir les atribucions següents: ser integral (administrar tots els aspectes d'una empresa), ser modular (dividir-ne els aspectes segons els diferents departaments de l'empresa), i ser adaptable (és a dir, emmotllar-se a les particularitats de cada institució).

Actualment, un sistema ERP és emprat en tota mena d'empreses. No només a nivell del departament de producció i finances, sinó que també són contemplats en aspectes de tecnologia, recursos humans, màrqueting i administració estratègica. Aquest tipus de programari o sistema pot centralitzar les operacions i informació de tota la companyia, facilitant la feina entre parells, la resolució de problemes i l'arribament a conclusions satisfactòries i precises.

La majoria dels programes d'ERP són costosos i, de vegades, no són fàcilment personalitzables. No obstant això, hi ha alternatives. Alguns ERP de programari lliure, és a dir, que es poden utilitzar sense restriccions són, per exemple, l'AbanQ, Openbravo, OpenERP i GNUe.