general

definició d'ulterior

El concepte de ulterior s'utilitza en el nostre idioma quan volem indicar que alguna cosa es troba a continuació d'una altra cosa o més enllà de tal altre, o també és possible que s'utilitzi per referir-se a allò que es va dir o que va passar després d'alguna cosa, és a dir, allò que va ser posterior a un esdeveniment donat.

Ara bé, cal esmentar que si bé el concepte que ens ocupa correspon que es faci servir en les condicions esmentades no resulta disposar d'un ús tan corrent com altres dels seus sinònims, posterior, següent, consecutiu, subsegüent, successiu, futur, llunyà. És a dir, per referir exactament allò que s'ha exposat a dalt és més comú que utilitzem alguns d'aquests sinònims d'ulterior, especialment en l'ús col·loquial del llenguatge.

Mentrestant, en les comunicacions formals que es duen a terme en àmbits com el jurídic sí que resulta ser freqüent trobar-se amb aquest concepte. Inclusivament el concepte s'usa associat a altres termes conformant conceptes específics dins del camp legal i per això és que per als qui dominen la matèria o es desenvolupen en aquest espai la paraula ulterior no els resultarà gens aliena.

Fet l'aclariment haurem d'indicar també que la paraula ulterior és especialment utilitzada aleshores per descriure o esmentar aquella cosa que s'ubica a continuació, que es troba al lloc següent a instàncies d'una sèrie, d'una cosa que estem dient, que succeeix després o que es duu a terme després de passar una altra cosa, i en una menor mesura se'l pot fer servir quan es vol expressar qüestions profundes.

El concepte que es contraposa és el de anterior, perquè justament indica que antecedeix, precedeix alguna cosa o algú, ja sigui en un temps o en un lloc.

També aquest concepte s'ha utilitzat en el plànol de la història per designar a una divisió d'Hispània. Hispània va ser el nom amb el qual primer els fenicis i després la civilització romana van denominar a la Península Ibèrica.

Quan els romans en el seu afany conqueridor van prendre control del territori esmentat el van dividir en dues províncies i una d'elles va ser cridada Hispània Ulterior, denominada així justament per la seva posició. Això va passar l'any 197 A.C. L'any 27 A.C. va desaparèixer com a tal.