social

definició de violència

S'entén per violència aquells actes que tinguin a veure amb l'exercici d'una força verbal o física sobre una altra persona, animal o objecte i que tingui per resultat generar un dany sobre aquesta persona o objecte de manera voluntària o accidental. La violència és un dels actes més comuns de l'ésser humà (encara que aquest no n'és privatiu sinó que també es dóna entre altres éssers vius) i és difícil determinar amb certesa si l'ésser humà és capaç de viure en societat sense exercir cap mena de violència. La violència pot, a més a més, ser exercida per una persona sobre si mateixa.

S‟estima que la violència és l‟acte d‟exercir algun tipus d‟agressió sobre un altre o sobre un mateix. Aquest acte d'agressió implica el dany o destrucció a través de mètodes molt diversos que poden anar des del físic i corporal fins al verbal i emocional. Tot i que en la majoria dels casos la violència és explícita i visible, moltes vegades, la presència de la violència pot ser tàcita o implícita. En aquests casos, aquesta s'exerceix des d'accions com ara la persecució subliminal, la censura implícita i l'autocontrol que s'espera generar en diferents individus.

El recurs a la violència pot estar relacionat amb l‟acció d‟un individu o d‟un grup d‟individus, però també, i en molts casos és aquí quan aconsegueix més abast, pot estar exercida per organismes o institucions des de les quals es transmeten missatges violents, discriminatoris i agressius cap a la població. Normalment, els resultats de tal tipus de violència (com la que van exercir els estats autoritaris al llarg de la història) es fan clarament evidents a les societats que poden entrar en greus conflictes i lluites entre si.

Hi ha diferents tipus de violència que en general s'exerceixen sobre alguns grups socials o individus més desprotegits com poden ser les dones, els nens, els joves, els ancians, algunes ètnies tradicionalment menyspreades en alguns ambients, grups religiosos i minories de tipus divers.