ciència

definició de fixisme

La gran varietat d'espècies és una qüestió que ha suscitat l'interès dels biòlegs i la comunitat científica en general. Per aportar una explicació sobre aquest fenomen complex s'han desenvolupat dues teories de referència: fixisme i evolucionisme. Una tercera concepció, el creacionisme, s'inspira en creences religioses segons les quals les espècies han estat creades per Déu.

Del fixisme a l'evolucionisme

Al segle IV aC el filòsof Aristòtil va sostenir que les espècies mantenien les seves característiques fisiològiques i anatòmiques d'una manera inalterable. En altres paraules, els éssers vius no canvien al llarg del temps i els trets són permanents o fixos. Aquesta visió es va mantenir fins al segle XVll amb científics com Cuvier o Linné.

Amb posterioritat el naturalista francès Jean-Baptiste Lamarck va proposar una teoria alternativa, el transformisme. Segons aquesta, les espècies incorporen canvis progressius al llarg del temps i d'alguna manera les espècies estan subjectes a un mecanisme evolutiu.

El plantejament científic del fixisme connectava amb la visió creacionista, ja que Déu és qui ha creat les espècies vivents i aquestes conserven de manera inalterable la seva essència i característiques. La lògica del fixisme es basava en la idea de la immutabilitat i la perfecció de Déu (les creacions de Déu han de ser necessàriament perfectes perquè el contrari seria admetre que un ésser perfecte crea alguna cosa imperfecte i aquesta qüestió seria una evident contradicció).

Segons la visió dels fixistes i dels creacionistes els fòssils eren interpretats com a restes d'animals o vegetals que van desaparèixer després del diluvi universal esmentat a la Bíblia.

El Lamarckisme va introduir de manera gradual la idea devolució. Així, segons Lamarck, les diferents espècies havien canviat per adaptar-se als seus corresponents hàbitats naturals. En aquest sentit, les formes de vida actuals descendien d'altres formes de vida del passat. Aquests principis van qüestionar les tesis del fixisme, però van servir de base teòrica per a un nou paradigma, la teoria de l'evolució de Charles Darwin.

La teoria de l'evolució va suposar la fi del fixisme com a teoria científica

Per a Darwin les espècies estan subjectes a un procés o llei de selecció natural. En aquest sentit, els animals es transformen o evolucionen perquè en la descendència apareixen mutacions diferents que afavoreixen una millor adaptació al medi ambient i aquestes mutacions són heretades per les generacions posteriors (per exemple, un conill que neix amb un pelatge més gran pot protegir-se millor del fred i aquest nou tret és transmès als seus futurs descendents fins que finalment acaba sent seleccionat per la pròpia espècie en conjunt).

Foto: Fotolia - acrogame