comunicació

tautologia - definició, concepte i què és

Tautologia és un terme que s'empra tant a l'àmbit de la retòrica com al de la lògica. En el primer es refereix a la formulació duna frase mitjançant lús dexpressions que no aporten nova informació, són redundants, òbvies o buides de contingut.

Al camp de la lògica, Tautologia és tota aquella proposta que resulta veritable sempre i en tots els casos, amb independència dels valors que s'assignin a les variables implicades. L'única manera de comprovar de manera fefaent que determinada fórmula és una tautologia és mitjançant la construcció del que s'anomena una “taula de la veritat”

El context i les expressions tautològiques

Des del punt de vista teòric, una tautologia, per la pròpia naturalesa de la seva definició, no s'hauria de veure afectada pel context del llenguatge. La utilització de la tautologia en el llenguatge es considera com una manca de recursos lingüístics, un error o, en definitiva, una forma deficient d'expressar-se, ja que la frase que es formula no aporta informació rellevant que canviï la percepció que l'oient tenia abans : “Sóc el que sóc”.

Dins de les tautologies cal destacar l'existència de la figura anomenada Pleonasme, que consisteix a utilitzar de manera redundant una paraula que ja es donava per suposada de manera implícita. Així, “Surto fos un moment” és un pleonasme, ja que la utilització del verb sortir exigeix ​​de manera automàtica que sigui fora, atès que és impossible sortir a dins, a dalt oa baix.

Però per més que sembli que la Tautologia és un defecte en l'expressió i que el context no pot de cap manera redimir-lo, el cert és que el llenguatge té infinitat de matisos.

De tal manera que l'ús de la tautologia es pot considerar adequat quan el que es pretén és emfatitzar una idea, de manera que es pot expressar una idea no trivial amb una expressió que, en teoria, resulta buida de contingut, especialment si el context ho afavoreix.

En una conversa en què el context faci referència a la vagància o els pocs desitjos de treballar, la tautologia “Jo quan em poso, em poso”, no sols no resulta inadequada, sinó que veritablement està aportant una informació addicional més enllà de la frase, donant a entendre que, si bé les seves ganes de treballar no són grans o freqüents, una vegada que comença l'exercici de la tasca, la seva implicació en aquesta és absoluta.

Fotos: iStock - OJO_Images / AntonioGuillem