general

definició de modalitat

El terme modalitat és sinònim de categoria, tipus, manera o classe. Així, una modalitat és una variant d'alguna cosa, una forma peculiar en què es duu a terme una activitat.

Les diferents modalitats d'esports i jocs

Hi ha esports que es poden jugar de diverses maneres i cadascuna és una modalitat concreta (per exemple el tennis es juga individualment o per parelles). Una cosa semblant passa amb el futbol, ​​que en la seva modalitat tradicional es juga entre dos equips d'onze jugadors, però hi ha altres variants (el futbol 7 o el futbol platja).

Hi ha alguns jocs d'atzar que també presenten diverses modalitats (el dòmino o el pòquer). El mateix passa amb els escacs, en què és possible jugar tipus de partides amb algunes diferències.

Els exemples esmentats més amunt posen de manifest alguna cosa en comú: una modalitat és una variant que no modifica la idea general de lactivitat. Això implica que les regles fonamentals són les mateixes en les diferents variants d‟un joc o un esport, però cada modalitat presenta una singularitat específica.

Els dialectes són modalitats de llengua

Una mateixa llengua es pot parlar de moltes maneres. Si pensem en l'idioma espanyol, és evident que els argentins, els bolivians, els equatorians i els colombians parlen la mateixa llengua que els espanyols. No obstant això, a cada país o regió es parla amb algunes particularitats, que són els dialectes. Així doncs, un dialecte és una modalitat específica d'una llengua.

Posem com a exemple il·lustratiu el cas de Colòmbia. Els colombians parlen espanyol (també es pot dir castellà) però hi ha uns 10 dialectes de l'espanyol a Colòmbia, els quals s'agrupen en dues branques, els dialectes andins i els de la costa.

Una reflexió sobre el concepte de modalitat

Cada modalitat d'alguna cosa aporta un element singular i, per tant, com més variants hi hagi una cosa més riquesa hi haurà. Es pot afirmar, en conseqüència, que les modalitats manifesten riquesa, pluralitat i diversitat, allò oposat a estandardització i homogeneïtat. La singularitat de cada modalitat expressa una visió particular d'alguna cosa, una manera d'entendre una realitat, sigui un joc, un esport, una llengua o qualsevol altra activitat.

D'altra banda, la idea de modalitat ens recorda que habitualment fem servir dos conceptes, igual i diferent. En altres paraules, una modalitat d'alguna cosa té una cosa semblant en relació amb les altres i, paral·lelament, expressa una diferència específica, cosa que la converteix en única.

Fotos: iStock - shapecharge / Christopher Futcher

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found