economia

definició de professió

La professió duna persona és lactivitat laboral a través de la qual té un salari que li permet organitzar la seva vida personal. Fer una llista de professions seria una tasca interminable. Actualment apareixen noves professions com a resultat del desenvolupament de les noves tecnologies. I per això, desapareixen aquelles activitats més tradicionals.

Ja als primers passos de la humanitat es té constància de les professions més comunes: agricultor, paleta, mestre, ramader... A mesura que la civilització es va anar desenvolupant van sorgir professions diferents.

A l'Edat Mitjana van aparèixer les primeres organitzacions que agrupaven les diferents professions (els gremis) i cadascuna tenia les seves regles i característiques. En el període de formació inicial, el professional era un aprenent i anava adquirint els coneixements bàsics. Posteriorment passava a ser oficial i, finalment, aconseguia la categoria de mestre, només si podia demostrar un nivell elevat d'experiència i destresa. Aquesta estructura no ha canviat actualment, ja que amb altres termes i plantejaments seguim utilitzant-la.

Els sindicats i les agrupacions professionals són els organismes que vetllen pels interessos de les activitats professionals. Aquestes entitats treballen per millorar les condicions laborals dels treballadors ( salari, drets, horaris...).

Cada professió requereix un període de formació prèvia, uns estudis a través dels quals les persones aprenen les tècniques i processos que posteriorment posaran en pràctica en la seva professió.

Un dels problemes relacionats amb la professió és el fenomen de la desocupació o atur. Quan un professional no té la possibilitat de treballar està inactiu i, lògicament, busca feina. En aquest procés de cerca necessita formar-se en noves habilitats o preparar-se per a una altra professió.

A l'etapa educativa les persones estudien perquè en un futur puguin exercir una professió. Aquest període és clau, ja que és el moment on s'adquireix la vocació professional, és a dir, la inclinació per un tipus de coneixements que, alhora, estan relacionats

amb una activitat laboral.

La globalització i les xarxes socials han creat un nou marc de relacions humanes. En aquest context apareixen professions diferents, lligades a la logística, el medi ambient, la tecnologia, etc. Els experts en relacions laborals creuen que el futur és incert, ja que la mà d'obra serà cada cop menys necessària com a conseqüència de la mecanització. Alguns analistes consideren que el concepte de professió habitual ja no respon a les coordenades actuals.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found