comunicació

definició de missatge

El missatge és l‟objecte central de qualsevol tipus de comunicació que s‟estableixi entre dues parts, l‟emissor i el receptor. Si bé en general es relaciona la idea de missatge amb missatges escrits, avui dia la varietat de missatges i estils comunicatius possibles és certament infinit i fa que els individus puguem mantenir contacte amb altres persones de maneres molt diverses.

Per definir-ho tècnicament, el missatge és el conjunt d'elements informatius que l'emissor envia a qui compleix la funció de receptor. Aleshores, és només a través del missatge que el fenomen comunicatiu pot generar-se ja que si altrament les persones per la seva simple existència no estarien establint necessàriament cap connexió. Per poder dur a terme la comunicació de manera apropiada, és de vital importància que les dues parts reconeguin i comprenguin el llenguatge en què el missatge està establert. En aquest sentit, llenguatge pot ser no només l'idioma, sinó també els símbols, els senyals o els gestos que s'estiguin transmetent.

Fins a l'aparició de l'escriptura, l'ésser humà es va comunicar mitjançant missatges simples entre els quals la parla ocupava sens dubte un rol predominant. Després de la creació de les primeres formes d'escriptura, l'ésser humà va poder desenvolupar missatges més complexos que, en poder romandre en un mitjà escrit, permetien ser lliurats a un públic més ampli, així com també a distàncies insuperablement més grans. Actualment, el missatge escrit ha caigut gairebé en desús davant d'altres tecnologies comunicatives, entre les quals les relacionades amb la informàtica han guanyat preponderància.

D'altra banda, també podem afegir que la gestualitat, la simbologia i fins i tot els missatges corporals han estat des de sempre utilitzats per l'ésser humà (i per altres animals) per comunicar. Gestos com abraçades, petons, gestos facials, moviments violents i altres serveixen com a missatges molt explícits sobre el que pensa o sent una persona que vol comunicar alguna cosa.