història | política

definició d'estat de benestar

L'Estat de Benestar és un concepte polític que té a veure amb una forma de govern en què l'Estat, tal com ho diu el seu nom, es preocupa pel benestar de tots els seus ciutadans, que no els falti res, que en puguin satisfer els necessitats bàsiques, proveint-los en aquest cas allò que no puguin aconseguir pels seus propis mitjans i aleshores es fa càrrec dels serveis i drets d'una gran part de la població considerada humil o empobrida.

Sistema de govern en el qual l'estat intervé per proveir a les classes més vulnerables una ajuda que els tregui d'aquesta situació

S'imposa amb més força l'any 1945, després de la Segona Guerra Mundial, amb un escenari de gran depressió econòmica, lluites obreres, desigualtat social i explotació capitalista a la classe treballadora.

Els analistes ho defineixen com una manera dorganitzar lestat a partir de la combinació de sistema capitalista, sistema democràtic i sense oblidar lull posat a aconseguir el benestar social.

Pilars que el sustenten

Els pilars en què està sustentat són el lliurament de subsidis a aquells habitants en situació de vulnerabilitat com ser desocupats i ancians; sistema universal i gratuït datenció sanitària; garantir l'educació a tothom; una adequada i conscient distribució de la riquesa; i proveir un habitatge digne.

Origen

L'Estat de Benestar és un fenomen molt recent que va tenir molt impuls a diferents parts del món al segle XX a causa de les diferents crisis econòmiques, guerres i conflictes de divers tipus que van significar conseqüències molt dures i difícils de sortejar per a gran part de les poblacions occidentals.

La idea d'un Estat de Benestar existeix des de meitat del segle XIX quan diferents grups socials (especialment els treballadors) van començar a lluitar pel reconeixement dels seus drets internacionals.

Des de llavors, i especialment al segle XX, a partir d'esdeveniments com la Gran Depressió de 1929, o les èpoques de postguerra després de la 1era i de la 2a Guerra Mundial, sorgeix la noció d'un Estat que s'encarrega de proveir a aquests sectors humils o desafavorits amb certs serveis i assistència per complementar allò que no poden obtenir en un sistema desigual o injust com el sistema capitalista.

La influència de l'economista Keynes

S'ha sustentat especialment amb les teories de l'economista britànic Keynes, que promovia la intervenció estatal per solucionar els problemes econòmics.

Una proposta polèmica i criticada

La proposta econòmica de Keynes ha aconseguit des de la seva aparició i fins als nostres dies nombroses crítiques que consideren que el problema es resol a mitges i s'agreuja quan la despesa per part de l'estat condueix a una economia que utilitza a ple els recursos que disposa, i fins i tot gasta més del que té a la caixa.

Inevitablement aquest estat de coses desembocarà en una situació inflacionària greu, en què l'estat es veurà obligat, sinó canvia de rumb, a emetre més moneda per fer front a les despeses estipulades.

Ara bé, la culpa no és de Keynes ja que ell havia proposat que quan s'aconsegueix l'equilibri s'havia de restringir l'assistència i augmentar les taxes d'interès, però és clar, molt pocs dirigents polítics volien i volen assumir el cost polític d'una mesura d'aquest tipus, reduint la despesa pública i, per tant, els subsidis, perquè òbviament es tracta d'una mesura impopular i molt més en èpoques de campanya electoral.

La crisi de 1929 va ser un important cop per al capitalisme ja que va fer que una part molt important de la societat occidental caigués a la misèria.

Davant d'aquestes circumstàncies, el desenvolupament d'un Estat capaç de contenir la misèria, la pobresa i la fam va ser un fenomen d'importància i de gran necessitat.

Per a l'Estat de Benestar hi ha tres elements rellevants: la democràcia, és a dir, el manteniment de formes polítiques no autoritàries ni autocràtiques; el benestar social, és a dir, la provisió a la societat de lajuda econòmica i social necessària per progressar; el capitalisme, ja que per a l'Estat de Benestar el capitalisme no és necessàriament un problema sinó que moltes vegades suposa la convivència amb aquest.

D'acord amb els defensors de l'Estat de Benestar, una intervenció estatal més gran en l'economia és una de les directrius més importants ja que si el mercat és qui regula les relacions socioeconòmiques sempre hi haurà sectors perjudicats i la creixent riquesa d'uns quants pot portar un gran desequilibri resultant en profundes crisis.

Així, l'Estat de Benestar regula qüestions com l'ocupació, la producció, l'accés a l'habitatge, l'educació i la salut pública, etc.

A causa de les importants despeses pressupostàries que un Estat d'aquest tipus pot significar per a una nació, avui dia aquesta forma política ha quedat una mica desacreditada i se solen preferir sistemes que combinin accés a allò públic amb una important intervenció privada.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found