general

definició de fluxograma

Un fluxograma, també anomenat diagrama de flux, és una mostra visual duna línia de passos daccions que impliquen un procés determinat. És a dir, el fluxograma consisteix en representar gràficament, situacions, fets, moviments i relacions de tota mena a partir de símbols.

Bàsicament, el fluxograma fa que sigui molt més senzill l'anàlisi d'un determinat procés per a la identificació de, per exemple, les entrades dels proveïdors, les sortides dels clients i els punts crítics del procés.

Normalment, el fluxograma és emprat per: comprendre un procés i identificar les oportunitats de millorar la situació actual; dissenyar un nou procés en què apareguin incorporades aquelles millores; facilitar la comunicació entre les persones intervinents; i per difondre de manera clara i concreta informacions sobre els processos.

Una de les característiques dels fluxogrames és la utilització de símbols per representar les diverses etapes del procés, les persones o sectors implicats, la seqüència de les operacions i la circulació de documents i de dades.

Entre els símbols més comuns es destaquen: el·lipse-límits (identifica l'inici i la fi d'un procés), rectangle-operacions (representa una etapa del procés; tant el nom de l'etapa com de qui s'encarrega d'executar-la s'inscriuen dins del símbol), quadrat retallat per sota-documents (document que resulta de la corresponent operació; a l'interior s'anota el nom que correspongui) i rombe-decisió (representa al punt del procés en el qual cal prendre una decisió. La pregunta s'inscriu dins del rombe i dues fletxes que en surten ensenyen la direcció del procés en funció de la resposta real.

Hi ha diversos tipus de fluxograma: d'acord amb la forma (vertical, horitzontal, panoràmic o arquitectònic), pel propòsit (de forma, de labor, de mètode, analític, d'espai, combinat).

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found