economia

definició de sistema financer

El sistema financer és aquell conjunt d'institucions, mercats i mitjans d'un país determinat que té com a objectiu i finalitat principal canalitzar l'estalvi que generen els prestadors cap als prestataris.

Aleshores, l'esmentada tasca d'intermediació que esmentem, la duen a terme aquelles institucions que integren el sistema financer i se la considera elemental per poder dur a terme la transformació dels actius financers que emeten els inversors en actius financers indirectes. Al sistema financer el comprenen els actius financers com també les institucions, intermediaris i els mercats financers.

La missió excloent que haurà de complir el sistema financer d¿una economia de mercat serà captar aquell excedent dels estalviadors i canalitzar-lo cap als prestataris, ja siguin públics o privats.

Influència vital al mercat intern

Entre aquestes institucions que integren el sistema esmentat es destaquen especialment els bancs, els de caràcter privat i els públics, l'administració i la gestió dels quals està a càrrec de l'estat nacional. Justament són els bancs els que ofereixen als ciutadans diverses eines d'inversió, tal és el cas dels famosos terminis fixos, que els reporten una renda als clients i per descomptat també es converteixen en beneficis per als bancs que treballen amb aquests diners i ho apliquen a altres operacions de les que clar obtenen rèdits.

El sistema financer juga un paper fonamental en l'economia de qualsevol país i per cas el seu bon o mal funcionament repercuteix directament al mercat intern. En aquest sentit és que de vegades se'l considera com el responsable d'algunes complicacions econòmiques i gaudeixen de certa demonització per part d'aquells que tenen una visió crítica respecte del capitalisme.

A les economies de mercat els sistemes financers són de vital importància ja que s'ocupen de captar l'estalvi de les persones i derivar-lo cap a inversions concretes, com ja indiquem, que tendiran a impactar de manera positiva a l'economia real del país en qüestió.

Què són els actius i els mercats financers?

Es denominen com actius financers a aquells títols o anotacions comptables que emeten les unitats econòmiques de despeses i que en certa manera es constitueixen al medi per mantenir la riquesa per als qui la posseeixen i un passiu per als qui el generen. Aquests no sumen a la riquesa general d'un país ja que no es troben continguts al producte interior brut, però sí que mouen els recursos reals de l'economia contribuint al creixement real de la riquesa. Les característiques d'aquests actius són la liquiditat, el risc i la rendibilitat.

D'altra banda, els mercats financers són aquells organismes en els quals es produeix lintercanvi dactius financers ia més es determinaran els seus preus. Mentrestant, el contacte entre els diferents agents que operen en aquest tipus de mercats no necessàriament s'haurà de fer en un espai físic, sinó que es poden fer a través de diverses modalitats com ara la via telefònica, telemàtica, subhastes per internet, entre d'altres.

Previsió i regulació

Aleshores, aquest sistema ofereix als estalviistes moltíssimes oportunitats d'estalvi i d'inversió, ara bé, és important que esmentem que és important estar advertits que moltes opcions que ens ofereixen comporten alguns riscos que en molts casos escapen al que el client mitjana coneix sobre el moviment del mercat, per cas, sempre es recomana un bon assessorament, amb algú de confiança, que pugui oferir totes les alternatives i també advertir-nos sobre els millors i pitjors escenaris de les diverses operacions.

Amb l'objectiu d'exercir la funció de contralor dins del sistema financer hi ha els que s'anomenen organismes reguladors del sistema financer que s'encarregaran de supervisar el compliment de les lleis promulgades pel parlament així com les que emeten els reguladors del mateix sistema.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found