general

definició d'holístic

Holístic implica tot allò vinculat o pertanyent a l'Holisme. Mentrestant, l'Holisme proposa la idea següent: totes les propietats d'un sistema, aquelles que el conformen, ja sigui aquest biològic, químic, social, econòmic, entre d'altres, no podran ser determinades o explicades per les parts que el componen per si soles, és a dir, el sistema com un tot és el que determina com es comporten les parts intervinents.

El filòsof grec Aristòtil resumí així la seva idea sobre l'holisme: el tot és més gran que la suma de les parts.

L'Holisme és la tendència, el corrent que analitza els esdeveniments des del punt de vista de les múltiples interaccions que els caracteritza i que es puguin donar; a l'Holisme totes les propietats d'un sistema no poden ser explicades o determinades com la suma dels seus components i això és el resultat que l'Holisme considera que el sistema complet es comporta d'una manera diferent que la suma de les parts.

Així és que l'Holisme ressaltarà la importància del tot per sobre la suma de les parts ia més destacarà sempre la importància de la interdependència que hi ha entre les parts implicades.

L'holístic comprèn que el tot i cadascuna de les seves parts estan lligades entre si per interaccions constants, per tant, cada esdevenir estarà vinculat amb altres esdeveniments que produeixen entre si noves relacions i esdeveniments en un procés que compromet el tot.

Majorment, l'holisme és emprat com una tercera alternativa o un nou enfocament a un problema donat.

Cal destacar que el de holos, d'on prové el terme que ens ocupa, és un terme grec que fa referència tot o sencer i aleshores al·ludeix a contextos i complexitats que van entrar en algun tipus de relació, ja que aquest resulta ser dinàmic.

Tant la comprensió dels processos com les situacions hauran de tenir lloc des del propi holos, ja que justament en el seu dinamisme és que sorgirà una nova sinergia i se succeiran les noves relacions i es generaran els nous esdeveniments.

Així és que el tot serà allò determinant, encara que no s'impedeix que es pugui analitzar cada cas en particular.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found