general

definició de temperatura

La temperatura és aquella propietat física o magnitud que ens permet conèixer les temperatures, és a dir, ens dóna una idea acabada de quant fred o calor presenta el cos d'una persona, un objecte o una regió determinada. Aleshores, si mesurem la temperatura a un objecte calent aquest tindrà una temperatura més gran. La temperatura està íntimament relacionada amb l'energia interna del sistema termodinàmic d'un cos, mentre que aquesta energia, alhora, està relacionada amb el moviment de les partícules que integren aquest sistema, de la qual cosa es desprèn que a més temperatura d'aquest cos sistema sensible, la temperatura daquest cos o objecte serà major.

L'única i més precisa forma de mesurar la temperatura és mitjançant un termòmetre, el o els quals poden estar calibrats segons diverses escales de mesura de la mateixa. La unitat de temperatura en el sistema internacional d'unitats és el Kelvin, mentre i fora d'un context científic ens trobem amb l'ús d'altres escales com l'escala Celsius o centígrada i en aquells països d'origen anglosaxó la Fahrenheit.

Un concepte estretament vinculat al de la temperatura és el de sensació tèrmica, perquè contràriament al que molts creuen la calor o el fred que percebem estarà determinat per la sensació tèrmica que amb la temperatura real. Per això en èpoques de molt fred o de molta calor, se sol prestar més atenció i posar més èmfasi en la sensació de fred i de calor que impera més que en la temperatura real que capaç no ens diu realment el que el nostre cos sent.

Aleshores, la sensació tèrmica és la forma en què el cos humà percep la temperatura dels objectes i de l'entorn, encara que òbviament aquest mesurament és molt més complex i estarà supeditat i permeable a diferents sensacions, és possible simular en un termòmetre la sensació tèrmica tal com la percep un cos humà.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found