general

definició d'identificació

El concepte que ens ocupa disposa de diverses referències en el nostre idioma, gairebé totes vinculades a la identitat, que és el conjunt de trets o de dades que individualitzen o distingeixen alguna cosa oa algú, aquesta és la seva principal funció, i que per cas ens confirmen que realment algú és qui és, o que una cosa és el que és, sens dubte.

Reconeixement de la identitat d'alguna cosa o algú

En termes generals direm que la identificació implica l'acció i l'efecte d'identificar, que és reconèixer la identitat d'alguna cosa o algú, marcant així diferències amb altres.

Per exemple quan conec en profunditat una idea o una proposta, i la distingeixo per tant d'altres, i d'altra banda podria identificar-me amb la mateixa quan decideixo assumir-la pròpia i defensar-la davant de qui correspongui perquè combrego amb la seva proposta o tendència.

També quan les coses són reconegudes per nosaltres, podem parlar d'identificació.

“Recorrent la ciutat identifiqui el bar que em va recomanar el meu amic.”

Mentrestant, pel que fa a la identificació de les persones hem de parlar d'una necessitat social d'aquesta acció ja que és a través d'ella que se les pot reconèixer i se'ls pot atribuir accions, entre elles aportacions i èxits i d'altra banda també actes delictius pels quals haurà de respondre davant de la justícia. Sense la corresponent identificació no es podrà reconèixer o castigar algú.

Aleshores, el terme identificació s'usa per designar l'acte d'identificar, reconèixer o establir les dades i la informació principal sobre una persona.

Registres de les persones on s'identifiquen els ciutadans d'una nació i se'ls estenen documentacions oficials que acrediten les identitats

Per poder complir aquest reconeixement de manera satisfactòria és que cada país disposa d'un registre públic de persones físiques i també de les jurídiques; en el primer cas, se sol denominar com a registre nacional de les persones, organisme en què es tramiten les identificacions dels individus ni bé neixen i així se'ls pot estendre un document d'identitat.

Allí es registra el seu nom i cognom i se'ls atribueix un número únic que també correspondrà a la documentació que se li estengui després del tràmit, per exemple, el document nacional d'identitat.

Moltes vegades amb tan sols esmentar aquest número és possible que ens identifiquin.

Les olores digitals i l'ADN també són altres vies a l'hora d'identificar una persona.

Sinònim de document d'identitat

La identificació, a més de ser un acte o acció a realitzar en determinades situacions, també pot ser el nom que porten determinades documentacions que tenen per objectiu justament establir la identitat duna persona o individu. Si bé la noció d'identificació es relaciona principalment amb els éssers humans, també es pot utilitzar amb els animals quan cal establir les seves identitats en situacions particulars (com quan s'identifica una mascota amb un collaret específic o com quan s'identifica un animal salvatge per poder seguir analitzant-ne el comportament).

La identificació és un dels elements més importants a la vida de tots els éssers humans. Això és així, ja que posseir una identitat és sempre summament rellevant a l'hora de formar la personalitat i la qualitat de vida d'una persona. La identitat està donada principalment pel compost de nom i cognom, però també per elements com la pertinença a una nació, a un grup de parells, a determinada religió, a una ètnia, etc. El reconeixement, doncs, d'aquestes dades identificatòries és essencial perquè aquesta persona es pugui assumir com a tal de manera plena.

Quan parlem d'identificació també fem referència a tots aquells documents que serveixen per identificar legalment i oficialment cada individu. En aquest sentit, papers com els documents d'identitat, passaports, llicències de conduir, cèdules, carnets de diferents tipus, i fins i tot targetes de consum serveixen com a elements per donar identitat a cada individu.

Per aquesta situació és que el concepte es fa servir normalment com a sinònim de document d'identitat.

Si bé no tots ells són necessaris (tret del document d'identitat), posseir-los ajuda que la persona pugui realitzar més activitats sense córrer perill la seva llibertat o el seu confort (ja que per exemple sense el passaport no es pot viatjar a l'exterior).

I per altra banda el terme es pot utilitzar per designar l'acció de considerar dues coses diferents perquè apareguin com una mateixa. Això generalment es fa amb accions o qüestions contraposades perquè no es vinculin de manera negativa. Per exemple, estudiar amb avorriment.