general

definició d'observació

Acció típicament humana per la qual s'adquireixen coneixements

La de l'observació és una pràctica típicament humana i per tant es tracta d'una paraula que fem servir de manera estesa les persones per referir-nos-hi, que consisteix en l'acció d'observar alguna cosa, mirar-ho amb deteniment, examinar-ho exhaustivament. A l'observació adquirim de manera activa informació, coneixements, del món que ens envolta. Mentrestant, els sentits són claus en aquesta activitat, ja que és a través d'ells, la vista, l'olfacte, l'oïda, el tacte, que aconseguim aquests coneixements que sens dubte ens ajudaran moltíssim a l'hora de conèixer diferents aspectes de la realitat, però també ens assistiran en moviments i altres accions.

Examinar la cosa amb molta detenció

En termes generals, quan algú parla d'observació s'està referint a l'acció i el resultat d'observar alguna cosa o si no n'hi ha algú. Quan s'observa alguna qüestió el que es fa és examinar la cosa amb molta detenció, mirar-ho amb molt deteniment, amb l'objectiu d'advertir-ne els avantatges i els desavantatges. L'observació és una activitat que duen a terme gairebé tots els éssers vius, perquè com bé descrivim, la posada en pràctica de la mateixa els permet extreure i assimilar informació valuosíssima per al seu desenvolupament, creixement i fins i tot per a la supervivència.

La protagonista participació dels sentits

Si bé serà el sentit de la vista que prevalgui a l'hora de l'observació, els altres sentits que ja esmentem línies a dalt també juguen un paper fonamental i acompanyen moltes vegades el treball de la vista. També és recurrent que per dur a terme l'observació d'alguns fenòmens s'utilitzin alguns instruments específics que la facilitaran. Un microscopi, per exemple, ens ajudarà a observar de manera conforme microorganismes molt petits com els bacteris i que són imperceptibles per a l'ull humà.

Principal assistent de les ciències

Gairebé totes les ciències, en algun moment, fan servir l'observació en el seu objectiu de continuar explorant i sumar coneixements sobre la matèria de la qual s'ocupen. Especialment aquelles en què resulta una mica complex traslladar l'objecte d'estudi al laboratori, per exemple, l'astronomia. Aleshores, l'observació juntament amb l'experimentació formen part del mètode científic treballant de manera complementària i permeten així realitzar la verificació empírica dels fenòmens.

L'observació de tipus científica consisteix bàsicament a mesurar i observar els fets plausibles d'observació. Aquesta activitat s'ha de fer sense que la subjectivitat, els sentiments i les opinions intervinguin de manera que desviïn la tasca científica que s'està seguint.

Després de concretar l'observació, el científic elaborarà una hipòtesi com a explicació temptativa d'allò que ha observat. Després, tindrà lloc una conjectura i finalment arribarà a una conclusió que és la que en definitiva comptes contribuirà al coneixement de la qüestió que va estar en observació, en estudi.

Més amunt esmentàvem l'Astronomia com una ciència que especialment necessita l'observació per dur a terme l'estudi del seu objecte d'estudi, mentre que l'art també és un altre dels àmbits que necessita l'observació per poder analitzar la qualitat visual i tècnica d'una pintura, comprendre-la i interpretar allò que l'artista que la va fer va voler expressar a través d'ella.

Però encara que l'indicat és l'ús més popular que li atribuïm a aquesta paraula hem d'indicar que n'hi ha d'altres que se solen fer servir…

Com a sinònim d'indicació

Com aquell que diu que una observació també és una indicació, és a dir, se sol fer servir la paraula com a sinònim d'indicació. Les indicacions són recomanacions, consells i correccions que rebem per part de persones que disposen de coneixement en una matèria o d'un superior. Normalment a través de la indicació ens suggereixen alguna cosa o ens demanen que concretem alguna acció. “Juan va fer diverses observacions sobre el comportament de Maria després de la festa”.

Nota que s'adjunta a un escrit per aclarir o precisar alguna qüestió

I el darrer dels significats que també se li atribueix a la paraula és el de nota que s'adjunta a un escrit per aclarir o precisar alguna qüestió. Els mestres o professors, als seus alumnes, els solen fer observacions d'aquest tipus als exàmens o als treballs pràctics perquè aprenguin o millorin en algun aspecte.