comunicació

definició d'estil apa

Per realitzar treballs acadèmics o per a qualsevol investigació rigorosa, és convenient fer servir un sistema de referències acceptat per la comunitat internacional. Un d'aquests sistemes és conegut com a estil APA. Es tracta d´un conjunt de regles relacionades amb l´ús de cites i referències bibliogràfiques.

Objectius APA

La finalitat d‟aquest estil és l‟estandardització de la forma d‟escriptura per facilitar el treball d‟investigadors, estudiants i editors.

D'altra banda, es vol promoure l'ús ètic i legal de la informació per evitar el plagi o qualsevol forma de manipulació de la informació.

Cites textuals, paràfrasis i referències bibliogràfiques

Les sigles APA es corresponen amb American Psychological Assocition, una entitat que des dels seus orígens va impulsar la unificació de criteris per a tot tipus d'investigacions, com ara tesis doctorals o qualsevol altre treball de recerca.

A les normes APA s'estableix la diferència entre la cita textual i la paràfrasi. La primera consisteix a citar el text d'un autor reproduint exactament les paraules i indicant-les entre cometes. La segona mostra la idea continguda en un escrit originari, però fent servir les pròpies paraules de l'autor de la investigació. Ambdues formes de citació han d'incloure la referència de la font originària i l'habitual és fer-ho al final de la citació entre parèntesis i incloent-hi el format de cognom de l'autor, any i número de pàgina.

Un aspecte important de l'estil APA és el relacionat amb les referències bibliogràfiques. Una referència ha de contenir les dades següents: nom de l'autor, la data de publicació, el títol de l'obra i les dades de la publicació. Amb aquestes dades adequadament ordenades es comunica al lector quines han estat les fonts consultades per elaborar un escrit.

Els manuals APA s'actualitzen periòdicament

Cal actualitzar tota la informació perquè els formats emprats es renoven constantment. Cal no oblidar que hi ha documents impresos, electrònics i audiovisuals i tots s'han de citar amb criteris unificats.

Aquest sistema d‟estandardització se centra principalment en les àrees de ciències socials, psicologia i educació. Hi ha altres sistemes que parteixen del mateix principi general i que es fan servir en un altre tipus de disciplines (per exemple, l'estil CSE s'empra en biologia, l'estil Harvard en física i ciències naturals, l'estil Chicago en humanitats i l'estil Vancouver en biomedicina ).

Fotos: Fotolia. asmati / tovovan

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found