general

definició de bé

En el seu ús més ampli el terme refereix a allò que en si mateix té el complement de la perfecció o allò que és objecte de la voluntat. Però també és possible que ens trobem amb altres usos recurrents de la paraula, quan es vol adonar del que és convenient i favorable; un benefici i utilitat i més…

No podem defugir el gran ús que ostenta el concepte en els plànols comercial i moral. Al primer es tracta d'aquell element que algú s'ocupa de comercialitzar i que com una de les seves característiques sortints té la missió de satisfer alguna necessitat o demanda de les persones que el consumeixen. Mentrestant, vist des de la moral, el bé és allò que hem de fer i procurar perquè ens produirà un directe benefici propi.

Filosofia: allò que s'oposa al mal

Per a la Filosofia el bé és allò que s'oposa al mal ia més és un valor tautològic que s'atorga a l'acció d'un individu. El bé sempre és desitjable, encara que és clar, no totes les persones desitgem el mateix, aleshores, el que per a alguns pot ser un bé per a altres pot no ser-ho. Quan ens decidim per la consecució d'algun objectiu, es considerarà bo tot allò que contribueixi a aconseguir-lo, en canvi, allò que no ho faci serà considerat dolent.

Aleshores, el bé és sempre el desitjable, s'oposa directament al mal que és allò que no desitgem per a res. Les accions ètiques tenen com a finalitat produir i generar el bé. Mentrestant, l'ètica és la part de la filosofia que s'ocupa d'estudiar les accions i les cataloga en funció de la seva bondat o de maldat. L'ètica sempre mira d'aconseguir el bé.

Element que es comercia

Els béns materials són la base del sistema econòmic. Cada actor econòmic produirà aquells béns per als quals està preparat en tot sentit i alhora serà un consumidor dallò que necessita per produir els seus béns. Mentrestant, el producte final serà consumit pel públic per satisfer determinades necessitats. Tots els béns que es produeixen generen demandes i expectatives als consumidors.

El Bé econòmic resulta ser aquell bé escàs que es pot adquirir en un mercat després d'abonar-ne un determinat preu. Aquest bé pot ser de dos tipus, material o immaterial, encara que tots els béns econòmics presenten un valor monetari i són plausibles de ser avaluats en termes econòmics.

Tipus de béns econòmics

Hi ha diverses classificacions de béns econòmics, entre elles ens trobem amb les següents: béns mobles (poden comercialitzar-se en un pla nacional i internacional), béns immobles (només podran ser consumits al lloc que se'ls produeix, com ara un departament o una casa), béns complementaris (generalment es fan servir en conjunt, per exemple, el vehicle i el combustible), béns substitutius (competeixen dins del mercat en qüestió, com ser el llard i la margarina), béns de consum (no és el seu objectiu produir altres béns o serveis), i els béns de capital (factors de producció, com una maquinària, que col·laborant amb altres factors es destinen a produir béns de consum).

El Bé jurídic, per la seva banda, és aquell que es troba efectivament protegit pel dret, per exemple, l'interès social no serà un bé jurídic fins que una llei no ho reconegui com a tal.

Qualificació acadèmica

D'altra banda, al àmbit acadèmic el bé és aquella qualificació que indicarà que s'ha superat el nivell exigit i que s'està entre l'aprovat i el notable.

Si bé depenent del lloc al món en què s'estigui hi haurà variacions sobre el sistema de qualificació escolar, hem de dir que el bé, és una de les maneres més esteses i populars de dir-li a un alumne que el seu treball, examen està ok i que per tant es troba dins dels criteris daprovació.

Ara bé, no és ni un treball superlatiu ni un de dolent. Si voleu millorar la qualificació al molt bé o excel·lent s'haurà d'esforçar més.

Així mateix, quan una persona fa alguna cosa com correspon, una tasca, una activitat que se li va encomanar oportunament, se li manifestarà que ho va fer bé perquè sàpiga que va estar dins del que era correcte la seva actuació.

També, el terme és usat quan es vol adonar que un individu presenta una bona posició social. “Juan és un home bé”.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found